30 sep 2022 klocka 00.00 - 00.00

Samtal på residenset:
Det är här det händer – civilsamhällets perspektiv

unga människor går på rad. Skrattar

Foto: Pekka Ståhlnacke/Johnér

Höstens första Samtal på residenset närmar sig. Under samtalen förs informella rundabordssamtal mellan landshövding Lotta Finstorp, länsrådet och inbjudna gäster.

Norrbottens län deltar i och bidrar därför till landets nyindustrialisering. Denna gröna omställning innebär många olika utmaningar och möjligheter. Civilsamhällets engagemang, inte minst som kunskapsspridare, står i fokus för samtalet, liksom ungas betydelse för den fortsatta hållbara utvecklingen.

Exempel på frågor att diskutera:

  • Begreppet hållbarhet används allt oftare, men vad innebär en hållbar utveckling för länet
  • Vilken roll kan olika samhällsaktörer spela i den fortsatta gröna omställningen?
  • Vilken bild av länet kan vi tillsammans sprida för att öka intresset för inflyttning? Och räcker det med bra jobberbjudanden, eller måste det till något mer?
  • Kan vi stärka samverkan mellan oss och i så fall hur?
  • Vilka frågor eller områden är viktigast att ta tag i på kort och på lite längre sikt?

Detta samtal vänder sig till dig som vill vara med och påverka utvecklingen i länet och därmed bidra till landets gröna omställning.

Samtal på Residenset

Landshövdingen träffar regelbundet olika representanter för samtal kring dagsaktuella och strategiska frågor för länet. Dessa träffar kallas "Samtal på residenset" och genomförs minst 4-5 gånger per år.

Det övergripande målet är att bidra till hållbar utveckling i Norrbottens län, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030.

Syftet med samtalen är att tematiskt belysa utmaningar och möjligheter för länets hållbara utveckling. Eftersom de inbjudna deltagarna kommer från olika sektorer i samhället och delar
erfarenheter, tips och tankar mellan varandra blir temat eller ämnet belyst ur flera olika perspektiv. Genom dialogen driver deltagarna den hållbara utvecklingen framåt och verkar tillsammans
för Norrbottens bästa.

Under samtalen belyses även mer konkreta förslag eller initiativ.

Spanare

Vid dessa samtal bjuds aktuella spanare in som ger sin syn på ämnet. Vid detta samtal spanar Kenneth Lundmark samt Peter Waara.

Logotyper EU, Länsstyrelsen i Norrbotten och Lantmännen

Kenneth Lundmark är uppväxt i Jokkmokk i Norrbotten och har arbetat vid länsarbetsnämnden i Norrbotten där han hade ett särskilt ansvar för kompetensförsörjningsfrågor. Kenneth har på olika sätt arbetat för att skapa möjligheter för människor och organisationer att utvecklas och är idag verksam som förbundschef på Bygdegårdarnas riksförbund.
Han har även arbetat vid länsstyrelsen i Norrbotten, som biträdande högskolerektor och rektor i kommunal vuxenutbildning, och haft regionala samordnaruppdag samt flera ideella styrelseuppdrag lokalt, regionalt och nationellt. Han var tidigare förbundschef i Sveriges nyaste studieförbund, Kulturens.

Logotyper EU, Länsstyrelsen i Norrbotten och Lantmännen

Peter Waara är född i Haparanda. Han är sociolog och professor i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet, och tidigare docent i sociologi vid Luleå tekniska universitet där han idag är gästprofessor. Han disputerade 1996 med avhandlingen Ungdom i gränsland som beskrev tornedalsungdomars framtidsvisioner (sociologi). Peter har varit dekanus för fakulteten utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Efter dekanusuppdraget engagerade han sig politiskt i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. 2015 – 2018 var har kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Haparanda kommun. Hans forskning handlar om ungdomar och vägen in i vuxenlivet utifrån i olika perspektiv.

Samtal på residenset är informella samtal och kräver en personlig inbjudan.

Var:
Residenset
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
16 aug 2022

Kontakt