16- 17 nov 2022 klocka 13.00 - 16.00

Nationell marin restaureringskonferens 2022

Årets nationella marina restaureringskonferens äger rum i Luleå! Välkommen hit för att lyssna på intressanta föreläsningar, delta i workshops men även för att knyta nya kontakter och återknyta de gamla, socialisera och utbyta erfarenheter. Konferensen arrangeras i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten.

Program

Dag 1

11.30 Incheckning till konferens på Elite Stadshotell

12.00 Lunch

13.00 Inledning

 • Välkomna
 • Fysisk påverkan och biologisk återställning i grunda kustvattenmiljöer - En samordnad strategi, Ingemar Andersson HaV och Christina Halling SLU
 • Nationella databasen: Åtgärder i vatten, David Spjut Länsstyrelsen Jönköping

13.50 Marina Näringsvävar - Restaurering av trofiska strukturer

 • Restaurering och uppföljning av våtmarker samt andra åtgärder på Gotland, Lars Vallin Sportfiskarna
 • Partiell restaurering av torrlagd havsvik i Blekinge, Jonatan Wollmer Länsstyrelsen Blekinge
 • Spelar våtmarker någon roll för tätheter av vuxen gädda på kusten? Petter Tibblin Linneuniversitetet
 • ReCOD - Utsättning av småtorsk i Östersjön, Johanna Fröjd BalticWaters2030

15.00 Fika

15.30 Biologisk mångfald - Restaurering av hotade eller ekologiskt viktiga arter

 • Restaurering av kransalger - test av metoder, Carolyn Faithful SLU
 • Flytt och återetablering av barklöst sträfse i Luleå, Gustav Johansson Hydrophyta
 • Green gravel - restaurering av sockertare, Ellen Schagerström Göteborgs universitet
 • Restaurering av ålgräs i Kosterhavets nationalpark - felsökning när det inte går som tänkt, Per Moksnes Göteborgs universitet och Beatrice Alenius Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Sandtäckning som metod för att förhindra uppgrumling samt förbättra ljusförhållanden, Per Moksnes Göteborgs Universitet och Beatrice Alenius Länsstyrelsen Västra Götaland

16.45 Slut för dagen

18.00 Middag

Dag 2

08.30 Inledning

 • Välkomna
 • Vikten av att skydda och restaurera kustekosystem och hav ur ett klimatperspektiv, Sofia Wikström Stockholms universitet
 • EU:s kommande förordning om restaurering - svenska utfästelser, Fredrik Nordwall HaV

09.15 Biologisk mångfald - restaurering och ekologisk kompensation

 • Storskalig restaurering av blåmusselbankar, Kristina Svedberg och Patrik Magnestam 8+ fjordar
 • Bojar mot ankringsskador - aktiv naturvårdsinsats för havets ängar. Cecilia Wibjörn Skärgårdsstiftelsen, Josefin Sagerman SLU, Sussane Qvarfordt Sveriges vattenekologer
 • Ekologisk kompensation i kustområden - slutsatser och rekommendationer från projektet ECOCOA, Patrik Kraufvelin SLU

10.15 Workshop med fika

12.00 Lunch

13.00 Havsbottens integritet, hydrografiska villkor och konnektivitet - restaurering av fysiskt påverkade habitat

 • Återställning av muddrade laguner i Västerbotten och uppföljning av effekter, Annina Saarinen Länsstyrelsen Västerbotten
 • IP LIFE Biodiversea och restaurering av havsområden i Finland, Anette Bäck Forststyrelsen
 • Trafikverkets arbete med avsnörda vikar och sund , Björn Sundqvist Trafikverket
 • Återskapande av grund vik av en hamnbassäng i Malmö, Michael Palmgren Marint kunskapscenter

14.30 Fika

15.00 Övergödning, biologisk mångfald, marina näringsvävar - restaurering av grunda kustmiljöer

 • LEVANDE VIKAR – ett projekt som restaurerar grunda havsvikar, utvärderar effekten och genomför fallstudier för ökat kunskapsunderlag om åtgärder för en bättre miljö i grunda havsvikar, BalticWaters2030 & Stockholms universitet

  - Projektet Levande vikar – en överblick, Linda Kumblad
  - Fosforomsättning i grunda havsvikar, Emil Rydin
  - Vegetationens roll grunda havsvikar, Åsa Nilsson Austin
  - Småbåtars påverkan på grunda havsvikar, Sofia Wikström
  - Introduktion till kompletterande datainsamling till socioekologisk studie om grunda havsvikar, Frida Tornberg
  - Frågor och diskussion

16.00 Avslutning och överlämning av treudden

Vissa ändringar kan ske i programmet

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är förlängd till 27 oktober.

Anmälningsavgift

Tillhör du en statlig myndighet, exempelvis en länsstyrelse eller universitet, betalar du in anmälningsavgiften på 500 kr exklusive moms till bankgiro 5181-9225 senast 27 oktober. Ange namn, organisation och Marin restaureringskonferens 2022. Övriga anger sina faktureringsuppgifter i anmälningsformuläret nedan för då skickar vi ut en faktura på 500 kr plus moms.

Har du behov av hjälpmedel eller vill delge allergier och matpreferenser mejla det till Mary Agrér.

Boende

 • 15 rum finns reserverade på Elite Stadshotell till ett pris av 1090 kr/natt fram till 24 oktober.
 • Du bokar själv genom att kontakta hotellet på info.lulea@elite.se eller 0920-27 40 00.
 • Ange som referens: Konferens 16-17 november Länsstyrelsen.
 • Boende och resa betalar du själv. Det går även bra att bo på andra hotell i Luleå centrum, det är relativt kort avstånd att gå emellan.

Tänk på

Det är bra att boka resan i god tid för pandemin har påverkat antalet avgångar till/från Luleå.

Var:
Elite Stadshotell, Luleå
Kostnad:
500 kr
Sista anmälningsdag:
21 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Får du inget bekräftelsemejl har inte anmälan gått igenom.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 oktober klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt