18- 26 okt jan klocka 09.00 - 16.00

Barnrättsstrategutbildning

Händer

Fyra dagars utbildning i barnkonventionen under perioden 18 oktober 2022 till 26 januari 2023, med praktisk implementering av barnets rättigheter.

Utbildning

Utbildningen består av fyra heldagar under perioden 18 oktober 2022 till 26 januari 2023. Kursen kommer att innehålla teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter.

Norrbottens kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län erbjuder tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) en utbildning som ger övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten.

Datum och tid

Del 1: Barnkonventionen 18 oktober 2022 (digitalt)

Del 2: Barnrättsperspektiv 22 november 2022 (digitalt)

Del 3: Prövning av barnets bästa 14 december 2022 (digitalt)

Del 4: Avslut och fortsatt barnrättsarbete 26 januari 2023 (fysisk träff i Luleå med lunch och kursavslutning)

Målgrupp

Tjänstepersoner, yrkesverksamma eller beslutsfattare inom offentlig verksamhet i Norrbotten som arbetar med frågor som rör barn direkt eller indirekt. Du kan till exempel ha en ledande, strategisk eller utvecklande roll på övergripande nivå eller inom en viss verksamhet.

Vi ser gärna att du som anmäler dig har förankrat ditt deltagande och att du har möjlighet att delta samtliga tillfällen. Den som deltar i hela utbildningen får ett diplom som intyg på sitt deltagande.

Det finns max 50 platser på utbildningen och den kommer inte att genomföras med färre än 20 deltagare. Om fler än 50 personer anmäler sig kommer arrangörerna att fördela platserna. Länets kommuner är garanterade minst 2 platser per kommun.

Utbildare

Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist på SKR. Andra gästföreläsare kan också bli aktuella.

Program och avgift

Information och kursbeskrivning finns på Norrbottens kommuners webbplats (pdf) Länk till annan webbplats.

Kostnad för hela utbildningen är 1000 kr/person exkl. moms. Övriga kostnader för kursen står arrangörerna för. Deltagaravgiften faktureras av Norrbottens kommuner efter första kurstillfället.

Arrangörer

Norrbottens kommuner, Länsstyrelsen i Norrbotten, Sveriges kommuner och regioner samt Region Norrbotten.

Logotyper Norrbottens kommuner Länsstyrelsen i Norrbotten Sveriges kommuner och regioner Region Norrbotten
Var:
Del 1-3 är digitala möten och del 4 är en fysiskt träff i Luleå.
Kostnad:
1000 kr/person exklusive moms. Övriga kostnader för kursen står arrangörerna för. Norrbottens kommuner fakturerar deltagaravgiften efter första kurstillfället.
Sista anmälningsdag:
01 okt 2022

Kontakt