18 okt 2022 klocka 00.00 - 00.00

Kompetenssatsningen PBL och kulturvärden - Piteå

Länsstyrelsen bjuder in kommunerna Piteå samt Boden och Älvsbyn till en utbildnings­dag om PBL och kulturvärden. Utbildningsdagen kommer att hållas i Piteå den 18 oktober.

Välkommen till utbildningsdag i Piteå

Under dagen kommer vi att visa delar av Boverkets webbutbildning om PBL och kulturvärden. Därefter har vi gruppdiskussioner utifrån lokala exempel från länet där vi också utbyter erfarenheter kring hanteringen av PBL och kulturvärden.

Målgrupp

Vi vänder oss till politiker, handläggare och annan personal på kommuner som kommer i kontakt med plan- och byggprocesser.

Program och anmälan

Vi återkommer före semestrarna med program och information samt anmälan.


Välkommen!

VAR:
Piteå (lokal meddelas senare)
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt