25 feb 2022 klocka 00.00 - 00.00

Samtal på residenset
Det är här det händer - fler unga behöver välja Norrbotten

Unga människor som skrattar

Foto: Johnér bildbyrå

Fler unga behöver välja att bo i Norrbottens län om samhället ska klara utmaningarna som följer av den gröna omställningen.

Under Samtal på Residenset förs informella rundabordssamtal mellan inbjudna gäster, Länsstyrelsens högsta ledning och landshövding Lotta Finstorp.

Den här gången vill landshövding Lotta Finstorp lyfta ungas tankar om framtiden. Kultur, idrott, föreningsliv, goda livsmiljöer och möjligheter till bra studieformer är lika viktiga faktorer för ökad inflyttning som byggande av hus eller infrastruktur.

Vad är viktigt för unga, hur ska livsmiljön se ut eller fungera för att man ska trivas där man bor eller ska bo?

  • Varför flyttar eller stannar unga människor? Vilka drivkrafter styr?
  • Räcker ett bra jobb för att man ska flytta eller stanna kvar i länet, eller spelar andra faktorer in?
  • Kan vi tillräckligt om ungas förutsättningar i dag eller behöver vi lära oss mer?
  • Vilken betydelse har mångfald och jämställdhet för ett attraktivt samhälle?

Spanare

Vid varje Samtal på residenset så bjuds två stycken spanare in för att ge sin syn. Den här gången deltar Lena Nyberg som är generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samt Emma Charlina Graméus, företagare.

Lena Nyberg har även varit barnombudsman. Nyberg är utbildad jurist, tidigare socialborgarråd i Stockholm samt statssekreterare på Kulturdepartementet.
I sin roll som generaldirektör sprider hon bland annat kunskap och bildar opinion kring ungas levnadsvillkor.

Emma Charlina Graméus har arbetat som delprojektledare för projektet c/o Kiruna. 2019 tog hon initiativet till stolthetskonferensen Heja Kiruna.
Hon har även varit med och tagit fram en grund för ett nytt platsvarumärke för Kiruna samt skrivit en bok om Kirunas platsutveckling.
Under 2020 tog hon klivet och skapade företaget Solgrop produktion.

Samtal på residenset

Det övergripande målet är att bidra till hållbar utveckling i Norrbottens län, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030.
Syftet med samtalen är att tematiskt belysa utmaningar och möjligheter för länets hållbara utveckling.
Eftersom de inbjudna deltagarna kommer från olika sektorer i samhället och delar erfarenheter, tips och tankar mellan varandra blir temat eller ämnet belyst ur flera olika perspektiv.
Under samtalen belyses även mer konkreta förslag eller initiativ.

Samtal på residenset är ett slutet arrangemang och kräver en personlig inbjudan och vänder sig till dig som vill vara med och påverka utvecklingen i länet och därmed bidra till en grön omställning för hela landet.

VAR:
digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 jan 2022

Kontakt