27 apr 2022 klocka 08.00 - 16.00

Utbildningsdag om prostitution och människohandel

Illustration av en hand med streckkod.

Illustration: Annefrid Sjöman

En heldag med kompetensutveckling för dig som arbetar med ärenden gällande människohandel och människoexploatering i norrlänen.

Varje år aktualiseras ärenden i vår region gällande prostitution och människohandel, till exempel under säsongen för bärplockning, men även i samband med myndighetsgemensamma insatser som etableringar av fabriker.

Genom att erbjuda kompetensutveckling är syftet att skapa förbättrad beredskap om prostitution och människohandel. Utbildningen omfattar både upptäckt och identifiering samt vilka insatser som krävs därefter.

Under dagen kommer vi att klargöra olika aktörers uppdrag och ansvar i arbetet med målgruppen samt ge verktyg för att vi tillsammans ska kunna stärka arbetet med insatser gällande människohandel och människoexploatering.

Utbildningsdagen riktar sig till regionens yrkesverksamma och civilsamhälle från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, till exempel socialtjänst, kvinnojourer, polisen, hälso- och sjukvård samt tjänstepersoner som arbetar med miljö och hälsa som kan möta målgruppen.

Program

Ett mer detaljerat program kommer att skickas ut i början av 2022, men du kan anmäla dig redan nu.

Varmt välkommen!

VAR:
Digital sändning från Luleå (med eventuell möjlighet till fysiskt deltagande beroende på pandemiläge)
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 20 april klockan 00.00.

Kommer du att delta fysiskt på plats, om pandemiläget tillåter det? * (obligatorisk)
Kommer du att delta fysiskt på plats, om pandemiläget tillåter det?


Kontakt

Eva Norlin

Regionskoordinator prostitution och människohandel region Nord

Telefon 0703-284869