08 dec 2021 klocka 09.00 - 15.30

En dag om arbetsstugorna

Svartvitt foto av uppställda barn på skidor med hus och kyrka i bakgrunden.

Barn i Korpilombolo 1926. Foto: F E Fransson/Norrbottens föreningsarkiv

Under Nattfestivalen i Korpilombolo anordnas en dag om länets tidigare arbetsstugor med fokus på försoning och upprättelse.

Arbetsstugorna var avsedda för avsides boende fattiga barn. I arbetsstugan lärde man sig sköta ett hem och utföra olika handarbeten, till exempel skrädderi och skomakeri. Arbetsstugorna i Norrbotten fungerade även som internat, där barnen bodde under större delen av året.

Åren 1903–1954 fanns det 21 arbetsstugor i Norrbotten, merparten av dem i de meänkielitalande områdena.

Efter 1954 avvecklades arbetsstugornas verksamhet och de medel, gåvor och donationer som fanns kvar övergick till Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor. Stiftelsen ger studiehjälp och bidrag för att stödja ungdomars utbildning och deras sociala och kulturella utveckling.

Stiftelsen har fram tills nu inte riktigt tagit itu med sitt förflutna. Det är ett faktum att det både har funnits fördelar och nackdelar med arbetsstugorna i Norrbotten. Det som nu måste hanteras är att arbetsstugorna också var en del av den systematiska assimileringspolitik som fördes i Sverige och att barn i många fall for illa av den hantering de utsattes för under sin tid i arbetsstugorna.

Under Nattfestivalen i Korpilombolo kommer Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor, Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset och Norrbottens museum att anordna ”En dag om arbetsstugorna”.

Under dagen kommer stiftelsens styrelse att utveckla hur man ser på försoning och upprättelse efter tiden med arbetsstugor.

Praktisk information

Ingen anmälan krävs. På grund av rådande omständigheter är evenemanget anpassat efter pandemin och har en deltagargräns på 100 personer. Evenemanget kommer även att livesändas. Länk till sändningen kommer att publiceras på denna sida. Lunch och fika ingår i programmet för deltagarna på plats.

Varmt välkommen!

Program

Dagen kommer att modereras på meänkieli och svenska.

09:00 Välkommen

Landshövding Lotta Finstorp och Elisabet Fura, ordförande Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset hälsar välkommen.

09:10 Presentation av dagens program

09:15 Tornedalen: från älvdal till gränsbygd

Historiskt och politiskt perspektiv med Lars Elenius. Efter 1809 fick svenska Tornedalen en helt ny militär och politisk betydelse. Området blev en gränsbygd mot storfurstendömet Finland som nu var en del av det ryska imperiet. Det påverkade fram till början av 1900-talet den svenska politiken i Tornedalen på många olika sätt. Området hade förvandlats från en fredlig älvdal i norr till en potentiellt farlig gränsbygd.

10:00 Paus

10:15 Berättelser från arbetsstugorna

Berättelser från arbetsstugorna och musik på meänkieli med Erling Fredriksson och Anton Hennix Raukola.

11:00 Arbetsstugorna i kommissionens uppdrag

Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset.

11:15 Norrbottens föreningsarkiv och arbetsstugorna

Arkivets betydelse för arbetsstugorna med Erica Forsgren och Ginger Karström.

11:30 Lunch

12:20 Den Tornedalska skapelseberättelsen, akt 1

Teatergruppen ”Tantgruppen” är en amatörteatergrupp, som brinner för kulturen och språket och skriver sitt material själv, både på svenska och meänkieli. Gruppen leds av dramapedagogen Alf Klippmark, som också regisserar pjäserna.

12:30 Utbildning, vård och civilisering – om arbetsstugornas olika strävanden 

Forskning om arbetsstugorna med Daniel Nilsson Ranta. Forskningen kring arbetsstugornas verksamhet kan sägas utmynna i begreppen utbildning, vård och civilisering. Olika studier visar på hur verksamhetens innehåll och tolkningen av densamma är avhängig den tidsepok som studeras liksom vem som får komma till tals.

13:30 Film: ”Det här språket är inte övergivet än"/"Tätä kieltä ei ole vielä hylätty”

I filmen samtalar tre unga tornedalingar om sin gemensamma upplevelse av att ha blivit fråntagen sitt modersmål och längtan efter att återta det. Arbetsstugorna hade en viktig del i försvenskningen av Norrbotten. I filmen blir de en mötesplats för samtal om identitet och förlust. Det blir en plats där språket, som en gång var förbjudet, förs in och används.

Karin Keisu (född 1995, Tornedalen) och Josse Thuresson (född 1992, Stockholm) är en konstnärlig duo sedan 2018 som läser sitt sista år på masterprogrammet i konst på Konstfack i Stockholm. "Det här språket är inte övergivet än"/"Tätä kieltä ei ole vielä hylätty" är del av ett pågående konstprojekt som undersöker normalitet och nationalism i relation till förtryck av minoritetsspråken meänkieli och svenskt teckenspråk.

14:00 Paus

14:10 Att förvalta ett arv

Om att se på det förflutna och aldrig glömma - hur går vi vidare? Panelsamtal.

14:40 Stiftelsens arbete framöver

Hur har styrelsen för stiftelsen påbörjat arbetet?

14:50 Sammanfattning av dagen

Sammanfattning av dagen och arbetet framåt med Lotta Finstorp och Elisabet Fura.

15:00 Den Tornedalska skapelseberättelsen, akt 2 och 3

15:30 Avslutning

VAR:
Medborgarhuset, Medborgarhusvägen 5, Korpilombolo
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt