07 dec 2021 klocka 09.00 - 16.00

Dialogdag om näringslivssamverkan

Vybild över industrianläggning i mörker

Näringslivet spelar en viktig roll inom både den fredstida krisberedskapen och totalförsvaret. Det är därför viktigt att vi tillsammans agerar för att stärka förutsättningar att öka vår beredskap.

Å Landshövdingens vägnar önskar Länsstyrelsen Norrbotten i samarbete med MSB bjuda in er till en dialogdag med fokus på att stärka samverkan med näringslivet. 

Dagen kommer att bjuda på inspirerande föreläsningar och gemensamma diskussioner utifrån ett lösningsorienterat perspektiv!

Vi ser framemot att få att träffas, nya som gamla kontakter och utifrån givande dialoger ta gemensamma steg framåt!

Moderator för dagen: Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB

Syfte

Stärka länets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i freds- och krigstid

Mål

Utveckla nätverk för privat och offentlig samverkan och skapa förutsättningar för fortsatt samarbete

Målgrupp

Ledning och strategiska funktioner inom branschorganisationer, regionala näringslivsaktörer, myndigheter, kommun och region.

Program

09.00 Landshövdingen inleder och hälsar välkommen

 • Om samverkan i länet
  Karin Lindgren och David Ström, Enheten för samhällsskydd, Länsstyrelsen

09.30 Om näringslivet i det nya totalförsvaret

 • Annika Elmgart, Chef för avdelningen krisberedskap och civilt försvar,
  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

10.10 Den regionala hotbilden och försörjningsbehov

 • Lars Karlsson, Chef Norra Militärregionen, Försvarsmakten

10.30 Paus för fika, mingel och reflektion

11.00 Sektorsvisa gruppdiskussioner: möjligheter och utmaningar

11.30 Återsamling och gemensamma reflektioner

12.15 Gemensam lunch

13.15 Regional och hållbar utveckling för stärkt regional beredskap

 • Claes Nordmark, kommunalråd Bodens kommun
 • Ida-Linn Näzelius, VP of Environment and Society, H2 Green Steel
 • Lars Lundström, Hållbarhetschef, H2 Green Steel

14.15 Paus för fika, mingel och reflektion

14.45 Panelsamtal: Lösningar för Norrbotten - vad är nästa steg?

 • Lotta Finstorp, Landshövding Länsstyrelsen Norrbotten
 • Lars Karlsson, Chef Norra Militärregionen
 • Annika Elmgart, Avdelningschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Linda Nilsson, Norrbottens Handelskammare

15.15 Summering av dagen

Avslutande ord från Landshövdingen

15.30-16.00 Efterföljande mingel på Bishops Arms

För fortsatt nätverkande!
Plocktallrik och alkoholfri dryck ingår.

VAR:
Elite stadshotellet, Luleå
KOSTNAD:
0
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt