28- 16 sep nov klocka 13.00 - 14.30

Arbetsplats för alla – lika rätt med rätt åtgärder

Illustration med figurer och texten: Varje människa behövs! Arbetsplats för alla - lika rätt med rätt åtgärder. 

Varje människa behövs! Arbetsplats för alla - lika rätt med rätt åtgärder.

Kompetensutveckling för ett inkluderande arbetsliv.

Rättighetscentrum Norrbotten erbjuder i samarbete med Länsstyrelsen möjligheten att delta i kostnadsfria utbildningar om förebyggande av diskriminering och främjande av lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Seminarieserien ”Arbetsplats för alla – lika rätt med rätt åtgärder” består av sex fristående, digitala utbildningstillfällen och riktar sig till chefer, ledare, fackligt förtroendevalda och andra med intresse och ansvar för arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Samtliga seminarier äger rum mellan klockan 13:00 och 14:30.

Mer information om seminarierna och länk till anmälan hittar du på webbplatsen: Seminarieserie om aktiva åtgärder i arbetslivet – Rättighetscentrum Norrbotten (rattighetscentrum.se) Länk till annan webbplats.

Rättighetscentrum Norrbotten är en av landets 18 antidiskrimineringsbyråer. De arbetar mot diskriminering och för lika rättigheter genom stöd och rådgivning, information, utbildning och opinionsbildning i Norrbottens län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att beakta mänskliga rättigheter i all sin verksamhet, särskilt förbudet mot diskriminering. Seminarierna arrangeras av Rättighetscentrum Norrbotten i samarbete med Länsstyrelsen.

Tisdag 28 september

Bättre arbetsmiljö genom aktiva åtgärder - en introduktion till och översikt över arbetet med aktiva åtgärder.
Ana Marega och Jerk Elmén, Malmö mot Diskriminering.

Fredag 8 oktober

Aktiva åtgärder och antirasism.
Anna Adeniji, Inclusion Academy.

Onsdag 20 oktober

Aktiv och systematisk – nyckelord för framgång om kopplingen mellan aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Karin Henrikz, Malmö mot Diskriminering och Fredrik Ostrozanszky, Unionen.

Tisdag 26 oktober

Arbeta för hbtq-personers rättigheter – och för jämställdhet.
Ulrika Westerlund, Inclusion Academy.

Tisdag 9 november

Aktiva åtgärder, funktionsnedsättning och jämställdhet.
Maria Johansson, Forum – Kvinnor och Funktionshinder

Tisdag 16 november

Motstånd och utmaningar i arbetet med aktiva åtgärder.
Ana Marega och Jerk Elmén, Malmö mot Diskriminering.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 nov 2021

Kontakt