11 okt 2021 klocka 15.00 - 17.00

Agenda 2030 i Norrbotten - del 2

Vinjett med länsstyrelsens dekormaner och globala målens logga

Nu gör vi Agenda 2030 i Norrbotten. Men hur? Det dags för det andra webbinariet om Agenda 2030.

Tips och inspiration för länets aktörer

Webbinarierna ska ge inspiration till handling och konkreta tips för genomförandet av det hållbara samhället. Den samlade bilden är att Agenda 2030 är på god väg att lämna avtryck i Norrbotten och tillsammans kan vi ta arbetet ett steg till.

Vi vänder oss till länets olika aktörer som idag arbetar aktivt med Agenda 2030 och de som vill engagera sig mer i arbetet.

Bilden visar föreläsaren Frida Hasselblad från från Make Equal som sitter på huk.

Frida Hasselblad

Lämna ingen utanför

Temat denna gång tar avstamp i statistik. Den statistiska lägesbild som SCB på regeringens uppdrag publicerade i oktober 2019 pekade på några stora utmaningar i genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. En av dessa var att ojämlikheterna mellan olika grupper inte minskar och att de ökar på flera områden. Med den insikten i ryggen beslutade SCB att nästa statistiska lägesbild skulle fokusera helt på frågan om ojämlikheter mellan grupper, det vill säga på principen att inte lämna någon utanför.

Och det är också vårt fokus för webbinariet. Frida Hasselblad från Make Equal kommer att prata om hur vi kan se till att ingen lämnas utanför.

 

Anmäl dig

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Föreläsningen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 okt 2021

Kontakt