26 nov 2021 klocka 08.00 - 16.00

Makt, våld och prevention

Våldsprevention 2021. Makt, våld och prevention. - Olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Våldsprevention 2021. Makt, våld och prevention. Olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder vi på Unizon och MÄN, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län, in till vår årliga konferens om våldsprevention den 26 november.

I år vill vi att ge dig både kunskap och praktiska exempel på att arbeta med flera perspektiv och maktordningar samtidigt i det förebyggande arbetet. Några av de perspektiv som kommer tas upp under dagen är våld i relation till ålder samt hur maskulinitet och klass påverkar varandra i relation till våld.

Tema makt, våld & prevention

Konferensen är en del av en vecka fri från våld och erbjuder olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor.

Bekräftade talare

  • Katarina Wennstam, journalist, författare och debattör
  • Sibel Korkmaz, doktor i socialt arbete, Stockholms Universitet
  • Jesper Fundberg, etnolog och lektor på Malmö Högskola

Vid frågor mejla oss

E-post till info@unizon.se

E-post till info@mfj.se.

VAR:
Digitalt. Länken skickas ut den 25 november till den e-postadress som anges i anmälan.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt