12 okt 2021 klocka 10.00 - 12.00

Regionalt webbinarium: Rasism i arbetslivet

Funderar du på vad rasism är och hur det påverkar arbetsmiljö, rekrytering och karriärmöjligheter? Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och inspiration inför fortsatt förändringsarbete. Diskriminering och rasism i arbetslivet kränker den enskilda personens rättigheter och integritet. Dessutom riskerar värdefull kompetens gå förlorad om medvetna eller omedvetna negativa föreställningar och normer påverkar människors möjligheter.

Innehåll

  • Statistik och forskningsläget om rasism på svenska arbetsmarknaden
  • Diskrimineringslagen som verktyg eller hinder?
  • Reflektera över rasism i din yrkesroll
  • Diskussion.

Innan webbinariet ska du ha genomfört den digitala grundutbildningen Rasism i arbetslivet. Längd cirka 60 minuter.

Rasism i arbetslivet – grundutbildning Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om diskriminering och rasism i arbetslivet. Det här tillfället riktar sig i första hand till personer som är verksamma i Norrbottens län.

Kitimbwa Sabuni

Utbildare Kitimbwa Sabuni

Utbildare

Kitimbwa Sabuni är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm och leder webbinariet. Han har mer än två decenniers erfarenhet av att utbilda om rasism i arbetslivet och är författare till ”Vit, svart eller brun – handbok för aktiva åtgärder kopplat till hudfärg” som gavs ut av Länsstyrelsen i Stockholm 2019.

Arrangörer

Webbinariet arrangeras av länsstyrelserna i Norrbotten och Stockholm inom ramen för regeringsuppdraget att motverka rasism på arbetsmarknaden.

Kitimbwa Sabuni

Anmäl dig

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 okt 2021

Kontakt