30 sep 2021 klocka 13.00 - 14.30

Fakta och fördomar om risk och kris

Illustrerad bild av Luleå med kranen och södra hamn i förgrunden.

I väntan på att Trygghetskonferensen 2021 ska arrangeras i Luleå erbjuder vi en serie digitala events. Misse Westers föreläsning handlar om hur tilliten påverkas av dialogen mellan myndigheter och befolkning.

Om föreläsningen

Att kommunicera kring risk och kris är centralt för krishantering, viket det senaste årets pandemi visat. Men vem som talar, vem som lyssnar och vad det får för konsekvenser är ibland svårt att avgöra. Forskning på området visar att det ibland finns betydande skillnader mellan hur myndigheter tänker kring befolkningens behov, och vad befolkningen själva tycker de behöver.

Föreläsningen vill belysa dessa skillnader för att kunna få till en bättre och mer anpassad dialog mellan olika parter samt visa hur dialogen kan bidra till att stärka eller minska förtroende och tillit.

Misse Wester är professor vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet på Lunds universitet. Hon har forskat kring riskuppfattningar, risk- och kriskommunikation och mänskligt beteende i kriser.

Anmälan

Anmäl dig till föreläsningen på Norrbottens kommuners webbplats. Länk till annan webbplats.

Trygghetskonferensen i ny form

Inför att vi återigen ska kunna anordna en Trygghetskonferens
på plats i Luleå vill vi lyfta frågor om hur tilliten påverkar samhället och vad den innebär för den upplevda tryggheten. Under 2021 byter därför konferensen skepnad och blir delvis digital. Vi startar med digitala arrangemang och avslutar med en fysisk konferens i Luleå när så är möjligt.

Trygghetskonferensen vänder sig till dig som arbetar inom myndighet, kommun eller organisation som arbetar med trygghetsskapande åtgärder.

Tema tillit

Temat för den kommande Trygghetskonferensen ”Tillit i en orolig tid?” är högaktuellt. Covid-19 påverkar oss alla och framtiden har blivit svårare att förutsäga. Ett trygghetsskapande arbete behövs mer än någonsin för att öka tilliten i samhället.

Trygghetskonferensen är nationell och arrangeras i samverkan mellan Polisen, Norrbottens kommuner, Rättighetscentrum Norrbotten, Region Norrbotten samt Länsstyrelsen i Norrbottens län.

VAR:
Via Teams
KOSTNAD:
Föreläsningen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 sep 2021

Kontakt