29 sep 2021 klocka 09.00 - 15.00

Digital konferens om vräkningsförebyggande arbete

Illustratör: Annefrid Sjöman

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att stödja kommunerna i deras arbete med att motverka vräkningar av barnfamiljer.

Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten bjuder därför in socialtjänster, bostadsbolag och budget- och skuldrådgivare till en digital konferens om vräkningsförebyggande arbete.

Programinnehåll

Konferensen inleds kl. 09:00 och kommer att pågå till 15:30 med paus för lunch. Ytterligare programpunkter kan tillkomma. Konferensen är kostnadsfri och kommer att genomföras digitalt i Zoom. OBS! Det finns ett begränsat antal platser så anmäl dig i tid om du vill delta.

 • 09:00 - Anna Karin Abrahamsson, Länsstyrelsen Norrbotten och Anton Brännvall, Länsstyrelsen Västerbotten
  Inledning med information om Länsstyrelsens uppdrag och det metodstöd för vräkningsförebyggande arbete som tagits fram i samarbete med Kronofogdemyndigheten.
 • 09:20 - Anna Lindskog - utredare Socialstyrelsen
  Presentation Socialstyrelsens uppdrag att ta fram analys och förslag på åtgärder för att motverka och förebygga hemlöshet inom socialtjänstens ansvar och område.
 • 10:00 - Tove Samzelius - fil. dr i socialt arbete vid Malmö Universitet och tematisk rådgivare för Rädda barnen
  Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden ur ett barnrättsperspektiv.
 • 10:30 - Paus
 • 10:45 - Maria Wiesler - Kronoinspektör vid Kronofogdemyndigheten
  Kronofogdemyndighetens vräkningsförebyggande roll och arbete.
 • 11:15 - Anna Karin Abrahamsson, Länsstyrelsen Norrbotten samt Anton Brännvall och Hanna Hansson, Länsstyrelsen Västerbotten
  Information om pågående regeringsuppdrag.
 • 11:45 - Paus för lunch
 • 13:00 - Arne Kristiansen - socionom och docent socialt arbete vid Socialhögskolan Lunds universitet
  Hemmet och vräkningen.
 • 13:45 - Laila Sjögren Byström - ekonomiadministratör AB Bostaden
  AB Bostaden i Umeås vräkningsförebyggande arbetet - att hitta lösning till betalning.
 • 14:15 - Paus
 • 14:30 - Marie Linder - Ordförande Hyresgästföreningen
 • 15:00 - 15:30 Anna Karin Abrahamsson, Länsstyrelsen Norrbotten och Anton Brännvall, Länsstyrelsen Västerbotten
  Avslutning

Anmälan sker här Länk till annan webbplats.

OBS! Tiderna för dagen är preliminära och kan komma att ändras.


VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 sep 2021

Kontakt