23- 03 aug sep klocka 09.00 - 17.00

Demokratistugan besöker länet

Som en del i arbetet med att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en Demokratistuga som ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke.

Stugan kommer att besöka Norrbottens län under veckorna 34 och 35.
Stugan ska vara ett mobilt kunskapscenter och användas för mindre seminarier, workshops och liknande aktiviteter om demokratin som utformas och planeras lokalt.

Tanken är att stugan ska besökas av boende och besökare i länet, skolklasser och andra som är intresserade eller bara har vägarna förbi. Den ska placeras strategiskt för att få många besökare och för att bidra till kunskap och medvetenhet om demokratin.

Länsstyrelsen står värd för demokratistugans besök i Norrbotten tillsammans med kommunerna Boden, Gällivare, och Haparanda.

Datum:

23-26 augusti Gällivare

27-29 augusti Boden

1-4 september Haparanda

Program för aktiviteter i och i anslutning till demokratistugan kommer att publiceras inom kort. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att anpassa aktiviteterna till rådande restriktioner.

Länsstyrelsen i Norrbottens län kommer under denna period att bjuda in till en digital demokratistuga.

VAR:
Boden, Gällivare samt Haparanda.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 sep 2021

Kontakt