11 nov 2021 klocka 09.30 - 16.00

Temadag Bottenviken

Himmel, hav och horisont.

Foto: Suvi Saarnio

Save the Date! En temadag om friluftsliv och natur- och kulturmiljö på land och i vatten i Bottenviken.

Välkomna till en temadag om Bottenviken! Vi vill bjuda in er som arbetar i våra kustkommuner för att berätta om Länsstyrelsens arbete i Bottenvikens kust och hav.
Vi vill också ge möjlighet till att ställa frågor om och diskutera natur- och kulturskydd, tillståndet i miljön, vattenverksamhet och friluftsliv i området.

Syftet är att öka kunskapen om Bottenviken och få till en ännu bättre samverkan mellan er i kustkommunerna och Länsstyrelsen i frågor som rör Bottenviken.

Förutom en översikt av Länsstyrelsens verksamhet i Bottenviken och fakta kring miljö, natur och kulturmiljöer kommer dagen även att bjuda på detta:

  • Tillstånd och anmälningar av vattenverksamhet
  • Dispenser och tillstånd i skyddade områden
  • Strategier och riktlinjer för skydd av värdefull natur i skärgården
  • Friluftsliv och stöd till lokala naturvårdssatsningar

Detaljerat program för dagen samt anvisningar för anmälan kommer under 2021.

På grund av osäkerheterna kring covid-19 situationen kan dagen behöva flyttas till annat datum eller ändras till en digital sammankomst. Vi återkommer med information om så blir fallet.

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län genom Interreg Nord projektet SeaCOMBO tillsammans med Bottenvikens skärgård kommunsamverkan.

SeaCombos och Bottenvikensskärgårds logotyper

VAR: Länsstyrelsen Norrbotten, Stationsgatan 5 Luleå

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Vi bjuder på lunch och fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Ingen anmälan krävs

Kontakt