15 apr 2021 klocka 13.00 - 14.30

Tilliten i Sverige och världen – vad händer just nu?

Illustrerad bild av Luleå med kranen och södra hamn i förgrunden.

Bild: Länsstyrelsen i Norrbottens län

I väntan på att Trygghetskonferensen 2021 arrangeras i Luleå erbjuder vi en serie digitala föreläsningar. Först ut är Lars Trägårdh om hur tilliten påverkas av det som händer i omvärlden.

Trygghetskonferensen i ny form

I väntan på att vi återigen ska kunna anordna en Trygghetskonferens
på plats i Luleå vill vi skapa möjlighet att lyfta frågor som till exempel hur tilliten påverkar samhället och vad den innebär för den upplevda tryggheten.
Under 2021 byter därför konferensen skepnad och blir delvis digital. Vi startar med digitala arrangemang och avslutar med en fysisk konferens i Luleå när så är möjligt.

Trygghetskonferensen vänder sig till dig som arbetar inom myndighet, kommun eller organisation som arbetar med trygghetsskapande åtgärder.

Tema tillit

Temat för den kommande Trygghetskonferensen, ”Tillit i en orolig tid?”, är mer aktuellt än någonsin. Covid-19 påverkar oss alla och framtiden har blivit
svårare att förutsäga. Ett trygghetsskapande arbete behövs mer än någonsin för att öka tilliten i samhället.

Om föreläsningen

Lars Trägårdh, en av landets ledande forskare på området, ger sin bild av hur tilliten påverkas av det som händer i omvärlden. Tillit är en förutsättning för en levande demokrati. Sverige, som välfärdsland, är också ett land som kännetecknas av hög tillit. Men hur påverkas tilliten i Sverige och världen idag av pandemin och andra rörelser i vår omvärld, och vad är viktigt för framtiden för att Sverige ska fortsätta vara ett land med hög tillit?

Lars Trägårdh, professor i historia, har bland annat forskat kring det svenska samhällskontraktet och den nordiska modellen i ett jämförande perspektiv. För närvarande leder han ett större forskningsprojekt som
rör den sociala tilliten i Sverige.

Trygghetskonferensen är nationell och arrangeras i samverkan mellan Polisen, Norrbottens kommuner, Rättighetscentrum Norrbotten, Region Norrbotten samt Länsstyrelsen i Norrbottens län.

VAR: Via Teams

KOSTNAD: Föreläsningen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 apr 2021

Kontakt