26 jan 2021 klocka 09.00 - 12.00

Regional miljömålskonferens Norrbotten 2021– Smartare, grönare Sverige

Sverigekarta med Norrbottens och Kalmars län markerade. Rubrik: Regionala miljömålskonferenser 2021 - Smartare, grönare Sverige

Välkommen till den regionala miljömålskonferensen Smartare, grönare Sverige. Konferensen genomförs av Länsstyrelsen Norrbotten men är helt digital.

Syfte med de regionala konferenserna är att erbjuda en mötesplats som bidrar till ökad drivkraft i genomförandet av Sveriges miljömål och synliggör synergier mellan miljömålsarbetet och Agenda 2030. Under konferenserna har vi särskilt fokus på innovation och hållbar regional tillväxt. Den andra regionala konferensen som hålls i Kalmar län är den 3 februari.

Konferensen i Norrbotten har inriktning på klimat, cirkulär ekonomi och hur innovativa företag och hållbar matproduktion ger tillväxtmöjligheter för glesbygden och ett rikt odlingslandskap. Detta lyfts genom inspiration, kunskap och konkreta exempel.

Konferenserna arrangeras i samarbete mellan länsstyrelserna i Kalmar och Norrbottens län, RUS – Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Naturvårdsverket och Tillväxtverket.

Programmet i korthet


TidProgrampunkt9.00-10.40Inledning


Välkomna

Värdlänet Norrbotten


Miljömålen nu efter 2020

Björn Risinger, Generaldirektör NaturvårdsverketHållbar regional tillväxt

Gunilla Nordlöf, Generaldirektör Tillväxtverket


09.45-10.05

Aktuellt från Delegationen för cirkulär ekonomi
Åsa Domeij, Ordförande, Delegationen för cirkulär ekonomi.

10:05-10:15

Paus


10.15-10.40Varför Norrmejerier arbetar aktivt både vad gäller rikt odlingslandskap, cirkularitet och klimat

Anna-Karin Karlsson, hållbarhetschef på Norrmejerier


10.40-11.00

Panelsamtal

11.00-11.15

#PÅRIKTIGT – om att våga göra något helt nytt på en gammal bondgård
Britta-Karin Staffansdotter Jacobsson, Bälinge Bondgård


11.15-11.30


Hur tänker man närproducerat vid upphandling?
Sandra Stenman, Bodens kommun och Theresa Hägglund, tidigare upphandlingschef i Boden

11.30-11.40

Fåglar i odlingslandskapet

Susanne Backe, Länsstyrelsen Norrbotten


11.40-12.00


Diskussion och avslutning

Moderator
Välkomna!

Björn O Nilsson

Björn O Nilsson, landshövding i Norrbottens län, hälsar välkommen


Inledning

Anders Fredriksson
Björn O Nilsson

Björn Risinger, Generaldirektör för Naturvårdsverket och Gunilla Nordlöf, Generaldirektör för Tillväxtverket inleder.

Moderator

Andreas Lind

Andreas Lind, VD för Swedish Lapland Visitors Board


Delegationen för cirkulär ekonomi

Cecilia Schelin Seidegård

Åsa Domeij är hållbarhetschef på Axfood och har tidigare arbetat som politiker, agronom och riksdagsledamot. Hon är ordförande i Delegationen för cirkulär ekonomi som regeringen tillsatte 2018. Delegationens syfte är att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Weine berättar om arbetet som pågår nationellt, delegationens ställningstagande och blickar även utåt i världen.

 

Lärande exempel

Norrmejeriers hållbarhetschef Anna-Karin Karlsson om varför Norrmejerier arbetar aktivt både vad gäller rikt odlingslandskap, cirkularitet och klimat.

 

#PÅRIKTIGT

Brita-Karin Staffansdotter Jacobsson

Britta Karin Staffansdotter Jacobsson, driver familjens jordbruk sedan 2000, Bälinge Bondgård. Hon kommer prata om att våga göra något nytt på en gammal bondgård.

”Vi tror att många av er därute vill kunna köpa ekologiskt, småskaligt och närproducerad mat. Vi tror också att ni vill komma hit, se själva, uppleva, lära, äta eller fika, handla eller bo. Därför väljer vi att satsa på allt detta.”

Britta Karin Staffansdotter Jacobsson, Bälinge Bondgård
Fotograf: Per Lundström, Taigapic


Hur tänker man närproducerat vid upphandling?

Björn O Nilsson
Björn O Nilsson

Sandra Stenman, upphandlare Bodens kommun, och Theresa Hägglund, tidigare upphandlingschef i Boden numera på Trafikverket.

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt