11 maj 2021 klocka 10.00 - 16.00

Utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter

Barn framför en jordglob

Foto: Mostphotos

Norrbottens Kommuner och Länsstyrelsen erbjuder en fyradagars utbildning där du får övergripande kunskaper om barnkonventionen samt hur du kan använda den i praktiskt arbete.

Utbildningen är fördelad på fyra tillfällen under sex månader. Den kommer att innehålla teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter. Vi anpassar utbildningen efter rådande pandemiläge och den är inledningsvis helt digital. Om läget tillåter kommer du att kunna välja att delta fysiskt eller digitalt.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på strategisk nivå med barnfrågor. Alla kommuner är garanterad minst 2 platser.

Utbildningsdagar

Dag 1: 14 december 2020
Dag 2: 13 januari 2021
Dag 3: 24 februari 2021
Dag 4: 11 maj 2021

Anmälan och program

Anmälan och aktuellt program finns hos Norrbottens Kommunerlänk till annan webbplats

VAR: Inledningsvis digital. Anpassas löpande efter rådande läge.

KOSTNAD: 1500 SEK per person

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 nov 2020

Kontakt