20 nov 2020 klocka 09.45 - 15.30

Norrbottens barn och unga i fokus

En grupp barn håller om varandra och tittar ner i kameran.

Foto: Mostphotos

Välkommen till barnrättsdagen 2020. Ylwa Löwenborg från Rädda barnen modererar årets digitala konferens.

Konferensen riktar sig i första hand till beslutsfattare, tjänstepersoner och andra verksamma inom kommunal och regional verksamhet, men företrädare för andra myndigheter eller organisationer är också varmt välkomna att delta.

De som anmäler sig kommer att få länk och instruktioner dagarna innan konferensen.

Programmet består av föreläsningar och seminarier som bidrar till att öka kunskapen om Barnkonventionen och hur vi praktiskt kan tillämpa dess bestämmelser i olika verksamheter.

Program

 • 09.45–10.00
  Inloggning och tekniktest
 • 10.00–10.55
  Inledning av arrangörerna: Aktuellt på barnrättsområdet
 • 11.00–12.00
  Barnets bästa enligt Barnkonventionen.
  Med Maria Grahn Farley, universitetslektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet.
  Föreläsningen kommer att ha fyra teman:
  1) Vem är bunden av barnkonventionen?
  2) Vilka rättigheter är inkrävbara - och vilka är målstadganden?
  3) Barnets bästa i barnkonventionen
  4) Barnets rätt att bli hörd i barnkonventionen och annan lag. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till Maria både inför och under föreläsningen.
 • 12.00–12.45
  Lunchpaus
 • 12.45–13.00
  Inledning inför seminarier
 • 13.00–14.00
  Valbara seminarier, omgång 1
 • 14.00–14.15
  Paus
 • 14.15–15.15
  Valbara seminarier, omgång 2
 • 15.15–15.30
  Återsamling och avslutning

Valbara seminarier

Du kan delta i max två seminarier. Välj gärna tre seminarier för att ha ett reservalternativ när platserna på seminarierna fördelas.

 1. Hälsofrämjande skolutveckling - hur gör man
  Hälsoforskare Catrine Kostenius (Norrbottens Kommuner och Luleå tekniska universitet) leder seminariet som utgår från aktuella erfarenheter och forskning på området hälsofrämjande skolutveckling.
  Rektor Helena Öhman från Töreskolan (Kalix kommun) berättar om sina erfarenheter av att leda hälsofrämjande skolutveckling.
  Forskare Maria Warne (Mittuniversitetet) delger forskning om hur man jobbar gränsöverskridande för att alla i skolan ska komma till tals i skolan.
 2. På lika villkor i Luleå
  Anna Waara & Ihab Odeh, verksamhetsutvecklare och projektledare, Rädda barnen. På lika villkor är en del av Rädda Barnens arbete i socioekonomiskt utsatta områden och är en satsning för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Rädda Barnen samarbetar med viktiga lokala aktörer samt kommun och stadsdel för att förbättra förutsättningarna för barn i bostadsområdet. På lika villkor startas under hösten 2020 upp två bostadsområden i Luleå.
 3. Rädda Barnens arbete med föräldrastöd i Norrbotten
  Emelie Matkala-Nylander, regional samordnare för migration och Therese Sidestam projektledare föräldrastöd, Rädda barnen.
  Rädda Barnen har under de senaste åren bedrivit olika typer av föräldraskapsstödjande verksamhet i Norrbotten med främst personer som är asylsökande och nyanlända som målgrupp. Vi berättar om våra erfarenheter, effekter och lärdomar, för en dialog om vilka utmaningar och möjligheter vi ser inför framtiden samt delar personliga erfarenheter från de föräldrar som deltagit.
 4. Har barn också mänskliga rättigheter?
  Vera Renberg och Anette Christoffersson, processledare Piteå kommun. Piteå utropade sig till MR-kommun på FN-dagen 24 oktober 2020. Vill din kommun vara en MR-kommun? Hur har vägen till MR-kommun sett ut och hur hänger mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och Agenda 2030 ihop?
 5. Hur arbetar vi mot hedersrelaterat förtryck och våld mot barn i Norrbotten?
  Malin Edin, samordnare för Una Norrbotten – kompetensteam mot våld, Annika Hellgren, jämställdhetshandläggare Länsstyrelsen Norrbotten och Sara Avander, utvecklingsledare Länsstyrelsen Norrbotten. Seminariet innehåller kunskapshöjande inslag samt belysning av hur hedersutsatta barn påverkas av att Barnkonventionen numera är lag. Seminariet innehåller också information om hur Una Norrbotten arbetar för att skydda barn utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.
 6. Verktygsboken PraLin – Praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan
  Anna Stendin, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU, presenterar praktiska och normkritiska verktyg för arbete med jämlikhet och lika rättigheter i skolan.
  Skolans förebyggande arbete mot diskriminering och främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter i skolan kallas i diskrimineringslagen för aktiva åtgärder. I projekt PraLin finns lättillgänglig information om lagens krav på skolor och praktiska verktyg som främjar jämlikhet, stödjer verksamheten att undersöka utifrån normkritiska perspektiv och förebygga risker för diskriminering.
 7. Ungdomsfonden –ungdomars inflytande under
  covid-19
  Malin Åberg, Trygghets- och preventionssamordnare, Kalix Kommun och Roger Sångberg, verksamhetsansvarig på ungdomsgården Frizon i Kalix.
  Modereras av Irina Enbuska von Schantz, Utvecklingsledare social hållbarhet med sakkunskap i jämställdhet, Länsstyrelsen. Mer information kommer inom kort.
 8. Barnens ställning på bostadsmarknaden
  Länsstyrelsen och Kronofogdemyndigheten.
  Mer information kommer inom kort.
 9. Länsungdomsrådet och Ungt samråd – delaktighet och inflytande
  Regionens Länsungdomsråd och Ungt samråd håller seminarium utifrån sitt perspektiv, sina erfarenheter och mål i arbetet med delaktighet och inflytande i praktiken. Länsungdomsrådet (LUR) finns för att stärka ungas delaktighet och skapa en dialog mellan Region Norrbotten och länets unga. Rådet har en kulturprofil och rådets arbete har därför sin grund i Region Norrbottens kulturplan. Ungt samråd samlar unga med en nationella minoritets- eller urfolksidentitet.
 10. Barn som brottsoffer
  Anna Wergens, Brottsoffermyndigheten
  Vad betyder barnkonventionen för brottsofferdrabbade barn och vilket stöd kan de få

  Våld och vårdnad
  Kvinnojouren Iris Luleå
  Mer information kommer inom kort.

Anmäl dig här

Arrangörer

Barnrättsdagen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten, Rädda Barnen, Rättighetscentrum Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

VAR: Via länk. De anmälda kommer att få länk och instruktioner dagarna innan konferensen.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 nov 2020

Kontakt

Kristine Lejonklou