06 okt 2020 klocka 09.15 - 15.00

Hur myndighetsutövning kan vara främjande

Foto: Mostphotos

Välkommen till en inspirations- och kunskapsdag om länets arbete med utveckling av myndighetsutövning och tillsyn.

De senaste åren har flera myndigheter i landet utvecklat sina arbetssätt mot främjande myndighetsutövning i syfte att öka regelefterlevnaden och för att hjälpa medborgare och företag att göra rätt.

Du får ta del av beprövade modeller, nationell och internationell utveckling samt forskning kring myndighetsutövning och tillit.

Inspirationsdagen bjuder bland annat på:

  • Vad forskningen säger om vad som är det mest effektiva sättet att skapa regelefterlevnad
  • Hur man kan göra för att bli mer rådgivande i sin myndighetsroll
  • Hur Skatteverket lyckades byta skepnad; "Från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet", vilken effekt det hade på skattebetalarnas vilja att göra rätt och vad vi kan lära av det.
  • Hur man kan komma igång med ett mer tillitsbaserat arbetssätt i sin myndighetsutövning
  • Varför Norrbottens län är på rätt väg i sitt sätt att jobba med myndighetsutövning

Dessutom får du goda exempel från Norrbotten där man har gått mot ett mer serviceinriktat och främjande perspektiv vid myndighetsutövningen.

Målgrupp

Denna dag vänder sig till dig som jobbar med myndighetsutövning eller kommer i kontakt med detta i ditt dagliga arbete.

Program och föreläsare

6 Oktober 2020

09.15 - 09.30 Uppkoppling och incheckning

09.30 - 10.15 Välkommen!
Presentation av syftet med dagen.
Inledningstalare: Björn O. Nilsson, Landshövding och Claes Nordmark, ordförande Norrbottens kommuner

10.25 - 10.35 Svensk och internationell myndighetsutövning i tillitsbaserad förändring.
Ola Granholm, Tillväxt och Tillsyn

10.40 - 11.20 Strategiskt tänkande – Konsten att förstå och förändra.
Vad är det som skapar en god regelefterlevnad och hur kan man bygga ett ”win-win” mellan myndighet och verksamhetsutövare?
Lennart Wittberg, Tillväxt & Tillsyn

11.25 -12.00 Främjande myndighetsutövning i praktiken.
Exempel från Norrbotten

12.00 - 12.45 Lunch

12.45 - 13.30 Hur kan man höja regelefterlevnaden och som positiv bieffekt få ett bättre företagsklimat?
Markus Svensson och Martin Clarstedt, Tillväxt & Tillsyn

13.35 - 14.45 Diskussion om det vi pratat om under dagen.
Inspel och reflektion från deltagare. Hur kan vi utveckla vårt arbetssätt?

14.45 - 15.00 Summering av diskussioner
Hur går vi vidare?


Björn O. Nilsson, Landshövding
Björn O. Nilsson representerar Länsstyrelsen i Norrbotten.

Claes Nordmark, Norrbottens kommuner
Claes Nordmark är ordförande i Norrbottens kommuners styrelse men till vardags även kommunalråd i Bodens kommun.

Ola Granholm, Tillväxt & Tillsyn
Moderator för dagen. Ola har tidigare varit verksam som omvärldsanalytiker på och kommunal utvecklingschef. Han är nu egen företagare och jobbar med implementering av främjande myndighetsutövning i kommuner och hur man på olika sätt kan höja en kommuns attraktivitet för invånare och företagare.

Lennart Wittberg, Tillväxt och Tillsyn
Lennart var tidigare strateg i Skatteverket där han var en av dem som drev deras stora förändringsresa. Lennart är en av två författare till boken ”Från fruktad skattefogade till omtyckt servicemyndighet” samt ”Strategiskt tänkande – Konsten att förstå och förändra”. Lennart är numera egen företagare och hjälper organisationer att utvecklas på ett tillitsbaserat sätt.

Markus Svensson, Tillväxt och Tillsyn
Markus är, tillsammans med Martin Clarstedt, grundare av modellen och föreningen för Tillväxt & Tillsyn. Markus intresserar sig för alla dimensioner av hållbarhetsbegreppet, såväl miljömässigt och socialt som ekonomiskt. Markus har stor erfarenhet av främjande myndighetsutövning och har tillsammans med Martin Clarstedt föreläst om Tillväxt och Tillsyn för hälften av landets kommuner. Till vardags är Markus hållbarhetsstrateg i Rättviks kommun.

Martin Clarstedt, Tillväxt och Tillsyn
Martin är, tillsammans med Markus, grundare av modellen och föreningen för Tillväxt och Tillsyn. Erfaren föreläsare inom främjande myndighetsutövning med särskilt fokus på miljöområdet. Martin har också stort fokus på forskning och utveckling kopplat till samspel och beteende inom offentlig tillsyn och kontroll. Till vardags är Martin Miljö- och byggchef i Rättviks kommun.


Anmäl dig

Inspirationsdagen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Nära Mat.

VAR: Webbsändning. Delta gärna i mindre grupper på er arbetsplats.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 sep 2020

Kontakt