11 jun 2020 klocka 10.00 - 14.00

Geohydrologi kopplat till våtmarker

Foto: Mostphotos

En digital föreläsning med underlag och tips från Sveriges geologiska undersökning (SGU). Föreläsningen är inom ramen för SGUs våtmarkssatsning och konceptet ”låna en hydrogeolog”.

Det främsta syftet är att stödja Länsstyrelsen och kommunerna i deras arbete med våtmarksåtgärder och höja kompetensen inom hydrogeologi.

Våtmarkssatsningen finansierar åtgärder kopplade till våtmarker där det finns potential att öka tillskottet till grundvattnet eller möjlighet att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflödena.

SGU kommer att berätta om hydrogeologi, grundvattenbildning, geologiska kartunderlag och data m.m.

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till tjänstemän på Länsstyrelsen och länets kommuner samt till befattningar inom andra typer av organisationer som på olika sätt jobbar med vatten, vattenhushållning och våtmarker.

Program

10:00 – 10:20
Introduktion

10:20 – 11:20
Grundvatten och grundvattenbildning

11:20 – 11:30
Paus

11:30 – 12:00
Typmiljöer relevanta för våtmarkssatsningen

12:00 – 13:00
Lunch

13:00 – 13:30
Uppföljning av åtgärder

13:30 – 14:00
SGUs kart- och dataunderlag


Anmäl dig här

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Föreläsningen ges på distans via länk

KOSTNAD: Föreläsningen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 jun 2020

Kontakt