Enhetschef - Internationalisering och tillväxt
112-5089-20. Beslut inom kort.

Handläggare med fokus på skärgård
112-5563-20. Urval pågår, intervjuer inom kort.

Vattenhandläggare med miljögiftsinriktning
112-4741-20. Urval pågår.

Beslut

Handläggare GIS
112-5565-20. Länsstyrelsen beslutar att anställa Evelina Broström. Besvärstiden utgår 2020-07-24.

Handläggare med broansvar
112-5561-20. Länsstyrelsen beslutar att anställa Maya Forsberg. Besvärstiden utgår 2020-07-22.

Tillsynssamordnare
112-5562-20. Länsstyrelsen beslutar att anställa Joakim Lundqvist. Besvärstid utgår 2920-07-23.

Vattensamordnare med inriktning fysisk påverkan på vattenmiljön
112-5624-20. Länsstyrelsen beslutar att anställa Susana Goytia och Maria Tranvik. Besvärstiden utgår 2020-07-15.

Miljöekonom Vattenmyndigheten
112-4550-20. Länsstyrelsen beslutar att anställa Elin Spegel. Besvärstiden utgår 2020-07-15.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län