Handläggare limniskt områdesskydd
112-2743-20. Sista ansökningsdag 2020-04-14

Kontrollansvarig, Vikariat
112-3704-20. Sista ansökningsdag 2020-04-06

Rovdjurshandläggare
112-2371-20. Sista ansöknignsdag 2020-03-25.

Samordnare grön infrastruktur
112-2728-20. Sista ansökningsdag 2020-03-20

Säsongsanställda för inventering och miljöåterställning i vatten
112-1282-20. Sista ansökningsdag 2020-03-20.

Handläggare/kontrollant med djur- och miljöprofil
112-2557-20. Intervjuer inom kort.

Flera tjänster inom vattenförvaltningen
112-14420-19. Beslut inom kort

Chef - Landsbygdsenheten
112-15312-19. Beslut inom kort.

Chef avdelning Näringsliv
112-16402-19. Beslut inom kort.

Naturvårdshandläggare
112-304-20. Beslut inom kort.

Två naturbevakare arjeplog och Kiruna
112-1667-20. Intervjuer pågår.


Beslut

Fältpersonal för arbete med EU:s jordbrukarstöd (7–8 tjänster) 112-15335-19. Länsstyrelsen beslutar att anställa en av åtta tjänster med Bella Blomkvist. Besvärstiden utgår 2020-04-14.

Fältpersonal för arbete med EU:s jordbrukarstöd (7–8 tjänster) 112-15335-19. Länsstyrelsen beslutar att anställa tre av åtta tjänster med Rebecca Eriksson, Sanna Pousar och Simon McKeogh. Besvärstiden utgår 2020-04-09.

Utvecklingsledare inom området Social Hållbarhet 112-1522-20. Länsstyrelsen beslutar att anställa Jenni Niska. Besvärstid utgår 2020-04-08.

Handläggare tillståndsärenden 112-2188-20. Länsstyrelsen beslutar att anställa Lena Ekman. Besvärstid utgår 2020-04-29.


Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län