Naturvårdshandläggare
112-304-20. Sista ansökningsdag 2020-02-04.

Flera tjänster inom vattenförvaltningen
112-14420-19. Urval pågår.

Chef - Landsbygdsenheten
112-15312-19. Intervjuer pågår.

Chef avdelning Näringsliv
112-16402-19. Intervjuer inom kort.

7-8 tjänster, Fältpersonal för arbete med EU:s jordbrukarstöd
112-15335-19. Urval pågår.

Beslut

Enhetschef vatten och fiske 112-16197-19.
Tillsätts med Lisbeth Alakangas. Besvärstiden går ut 2020-03-17.

Kontakt

Kommunikationsenheten