Information om rekryteringar

Här kan du ta del av senaste information om Länsstyrelsens rekryteringar, se vilka tjänster som går att söka, vilka intervjuer som pågår och vilka personer vi beslutat anställa.

Länsveterinär
112-12282-20. Sista ansökningsdag 2020-10-05.

Medarbetare till miljöskyddenheten med inriktning tillsyn och prövning gruvverksamheter
112-12377-20. Sista ansökningsdag 2020-10-07.

Jurist till rättsenheten med inriktning allmän förvaltningsjuridik
112-8830-20. Intervjuer pågår.

Handläggare rättsenheten 1-2 personer
112-8840-20. Intervjuer pågår.

HR-handläggare
112-10394-20. Intervjuer påbörjas vecka 38.

Upplåtelsehandläggare
112-11639-20. Urval pågår.

Enhetschef naturresurs och rennäring
112-11767-20. Intervjuer påbörjas vecka 39.

Beslut

Inga beslut för tillfället.

Kontakt