Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att verka för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor samverkar. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över individ- och samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer, från näringsliv, social utveckling och integration till djurskydd, jämställdhet, krisberedskap och samhällsplanering.

Varje år får Länsstyrelsen regleringsbrev med instruktioner och uppdrag från regeringen. Alla våra uppdrag återrapporterar vi till vår uppdragsgivare.

Enligt länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825)
ska vi bland annat arbeta med: 

 • livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
 • regional tillväxt
 • infrastrukturplanering
 • hållbar samhällsplanering och boende
 • energi och klimat
 • kulturmiljö
 • skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar
 • naturvård samt miljö- och hälsoskydd
 • lantbruk och landsbygd
 • fiske
 • jämställdhet
 • integration

Länsstyrelsen i Norrbotten är en vattenmyndighet

Länsstyrelsen i Norrbotten är utsedd vattenmyndighet för Bottenvikens vattendistrikt. Det innebär att vi leder och samordnar arbetet med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten inom distriktet. Ett arbete som sker i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter.

Vattenmyndigheternalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län