Agenda 2030 - hållbar utveckling

Länsstyrelsen Norrbotten arbetar för en hållbar utveckling i länet. Det innebär att Norrbottens län ska fortsätta växa och vara attraktivt att leva, studera, arbeta och utveckla företag i. Nu och för kommande generationer.

Länsstyrelsens uppdrag och vision

Regeringen har slagit fast att de statliga myndigheterna har en viktig roll i arbetet med att genomföra Agenda 2030. Genom vår samlade kunskap, vårt mångsidiga uppdrag och samverkan med länets aktörer verkar vi för att de globala målen i Agenda 2030 nås.

I Länsstyrelsens uppdrag ingår att ta hänsyn till jämställdhet, mänskliga rättigheter, barnperspektiv, miljö och klimat i all verksamhet och i alla beslut. Det innebär bland annat att vi ska arbeta för att Agenda 2030-målen för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats nås i samverkan med andra aktörer inom länet och att vi ska sprida information om Agenda 2030-arbetet på regional och lokal nivå.

Tillsammans för Norrbottens bästa

Länsstyrelsen bidrar till att målen i Agenda 2030 kan nås inom vår verksamhet inom 24 av 27 av Sveriges politik- eller utgiftsområden.

Vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa" slår fast att det bästa för länet är en hållbar utveckling.

Agenda

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län