Landshövding och länsledning

Landshövding

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i Norrbottens län. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Björn O. Nilsson

Björn O. Nilsson

Björn O. Nilsson är landshövding i Norrbottens län sedan 1 juni 2018.

Han är biokemist och företagsledare och har haft uppdrag inom bland annat Kungliga Vetenskapsakademien, Ångpanneföreningen och Swedish Young Academy Foundation. Han är också hedersdoktor vid Umeå universitet.

Björns förordnande som landshövding varar till och med 31 januari 2021.

Länsstyrelsen driver och samordnar frågor som främjar länets utveckling i ett stort antal olika partnerskap och delegationer. Ett flertal leds av landshövdingen och omfattar strategiskt viktiga utvecklingsfrågor för hela länet.

På landshövdingens agenda

Partnerskap och samverkan

Länsråd

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Länsrådet fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare. Länsrådet utses av regeringen efter ett rekryteringsförfarande.

Johan antti

Johan Antti

Johan Antti är länsråd sedan 2009. Han har bland annat varit kommunchef i Övertorneå kommun och regionchef på Skatteverket. Johan är utbildad jurist.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län