Remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera. Länsstyrelsen skickar många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Förbättring av digital kartinformation

Natura 2000-älvarnas områdesgränser i Norrbotten justeras

Länsstyrelsen har justerat Natura 2000-älvarnas områdesgränser i Norrbotten och kommer att redovisa detta till Naturvårdsverket i februari 2019.

Älvarnas områdesgränser har anpassats eftersom det numera finns mer detaljerade digitala kartunderlag än när områdesgränserna fastställdes. Fler små biflöden och älvarnas utlopp kommer ingå i de justerade gränserna. Förslaget kommer så småningom fastställas av regeringen.

Eventuella synpunkter lämnas senast 1 februari 2019.

Karta och information om berörda områdenlänk till annan webbplats

Information och kontaktuppgifterPDF


Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län