Remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera. Länsstyrelsen skickar många av sina förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Miljöanalys

Grön infrastruktur

Det handlar om att se helheten i landskapet. Arbetet med grön infrastruktur innefattar allt arbete som främjar de ekologiska funktionerna, från planfrågor till markanvändning och naturvård

Vi önskar få in synpunkter senast den 8:e juni 2018.

Här hittar du information och remissen om Grön Infrastruktur.

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län