Publiceringsdatum: 11 september 2019

Belyser den offentliga måltiden

Hulda Wirsén arbetar som samordnare för Nära mat.

Den 17 september anordnar Nära Mat tillsammans med Piteå kommun en konferens med fokus på den offentliga måltiden, dess betydelse för hållbar samhällsutveckling och miljö samt för bättre hälsa.

Under hållbarhetsveckan anordnar Länsstyrelsen genom Nära Mat (Norrbottens livsmedelsstrategi) tillsammans med Piteå kommun en konferens med fokus på den offentliga måltiden, dess betydelse för hållbar samhällsutveckling och miljö samt för bättre hälsa.

Föredragshållare från Norrbotten blandas med representanter från bland annat Livsmedelsverket och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet och ämnen som folkhälsa, minskat matsvinn i offentlig sektor och vilken betydelse matens ursprung har är centrala punkter på dagens program.

Konferensen riktar sig till skolchefer, rektorer, socialchefer, äldreomsorgschefer, kostchefer, ansvariga politiker och andra berörda i Norrbotten.

Kontakt