Publiceringsdatum: 14 augusti 2019

Nytt investeringsstöd till laddstationer

Också klimatklivet har fått nya pengar. Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

För att förenkla för dem som söker stöd för laddstationer vid bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och arbetsplatser har ett helt nytt stöd för icke-publik laddning införts under sommaren. Laddstationer som i huvudsak används av de boende eller av de som arbetar på arbetsplatsen.

- Att det införs ett enkelt stöd att söka för större fastighetsägare är mycket välkommet, säger Sophie Forsberg Johansson, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Norrbottens län. När det finns laddinfrastruktur på plats kommer intresset för att ersätta fossildrivna bilar med laddbara fordon att öka markant. På sikt är målet att transportsektorn ska bli helt fossilfri och vi ser stora fördelar med en elektrifiering av fordonsflottan.

Samtidigt finns nu nya pengar till för Klimatklivet. En första ansökningsomgång kommer att vara öppen 15–28 augusti och sen blir det en ny omgång i oktober. Regelverket kring stödet har reviderats med syfte att öka effektivitet och klimatnytta. Bland annat kan fler få stöd för att öka jordbrukets klimatnytta, medan möjligheten att söka stöd för informationsinsatser har försvunnit.

- En styrka med Klimatklivet är att stödet är teknikneutralt. Det viktigaste kriteriet vid fördelning av stödet är hur stor klimatnytta åtgärden förväntas ge. Ju större utsläppsminskning per investerad krona, desto större chans att få bidrag, förklarar Maria Palo Isaksson, handläggare för Klimatklivet vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Företagare och organisationer som vill göra olika typer av klimatinvesteringar är välkomna att kontakta Länsstyrelsen direkt och/eller ta del av informationen på Länsstyrelsens webbplats. Villaägare som vill installera laddstationer ska dock söka så kallat ”ladda-hemma-stöd” hos Naturvårdsverket.

Mer information hittar du på:

Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt