Publiceringsdatum: 11 juni 2019

Ny tobakslag träder i kraft

Foto: Mostphotos

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. I korthet innebär det bland annat att rökförbud kommer råda på fler platser än tidigare.

Allmänna lekplatser, uteserveringar och tågperronger är exempel på nya platser som kommer omfattas av rökförbudet. Utöver tobaksrök kommer förbudet att omfatta även annan rökning, exempelvis elektroniska cigaretter och vattenpipor. När den nya lagen träder i kraft kommer tillståndsplikt att införas för den som vill sälja tobaksvaror. Ansökan om tillstånd görs hos kommunen.

Ansvaret för att rökförbudet följs ligger på den som äger eller på annan grund disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus.
Den som har ansvar för rökförbudet ska genom skyltning tydligt informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.

—Tanken bakom den nya lagen är att minska tobaksbruket, skydda särskilt känsliga personer- exempelvis allergiker samt barn och unga från att exponeras av rökning och att motverka illegal handel med tobak, säger Sandra Schylander, Länsstyrelsen Norrbotten.

Kontakt