Publiceringsdatum: 22 februari 2019

Skapa nya jobb på landsbygden- med kunskap och information

Fram till 10 april 2019 är det möjligt att söka stöd för informations- och demonstrationsprojekt som utvecklar företag på landsbygden.

Projekten ska bidra till att företag på landsbygden kan utvecklas via ny teknik och nya metoder. Det kan röra sig om företagsledning, administration, jämställdhet, integration, tillgänglighet och utveckling av nya tjänster.

Utlysningen gäller stöd för löner inklusive sociala kostnader, indirekta kostnader, köp av tjänst samt övriga utgifter. Det rör sig totalt om 2 200 000 kr som ska fördelas.

Vem kan söka?

Landsbygdsprogrammet erbjuder kommuner, myndigheter, regioner, landsting och företag som arbetar med kompetensutveckling att söka stödet.

Ansökan är öppen fram till 10 april 2019.

Mer information om stödet och hur man ansöker.


Kontakt