Publiceringsdatum: 11 december 2018

Nyhet: Norrbotten har fått sitt 400:e reservat

Länsstyrelsen har idag bildat sex nya naturreservat. I och med det är 404 värdefulla naturområden långsiktigt skyddade i Norrbotten.

Det 400:e naturreservatet i länet blev unika flygsanddynområdet Markkatieva i Kiruna kommun. Tillsammans bidrar länets naturreservat till bevarande av den biologiska mångfalden.
Att bevara ekosystem och hotade arter ingår både i Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen, och arbetet behöver fortsätta för att vi ska kunna nå målen.

Naturreservaten stärker även lokalbefolknings och våra besökares möjligheter att uppleva och njuta av norrbottnisk natur, nu och i framtiden.
I alla de nyblivna reservaten, liksom i de flesta befintliga, får man plocka bär och svamp, fiska och jaga samt köra skoter på väl snötäckt mark.

Markkatieva – den 400:e pärlan
Markkatieva ligger 15 kilometer norr om Lainio och genomkorsas av den breda Lainioälven. En imponerande sandås sträcker sig genom hela området, omgiven av tallhedar, myrar, sjöar och urskogar med 500-åriga träd.
Här ryms också ett 400 hektar stort brandfält och flera öppna sanddyner, där åtminstone en är en ”vandrande” sanddyn som vinden hjälper till att flytta runt i landskapet. Dessa är väldigt ovanliga i inlandet och bidrar till att göra Markkatieva till ett unikt och mycket besöksvärt område. Två vägar leder in i området.

Gammelskogar och blomsterrikedom
De övriga nykomlingarna ligger i Kiruna, Pajala, Arvidsjaur och Älvsbyn.

Karhu pakura ligger sydöst om Svappavaara, på östra sidan av lågfjället Karhuvaara. I bergssluttningen trängs gamla granar och tallar med knotiga aspar. Har du tur kan du under ett besök få syn på den hotade tretåiga hackspetten eller känna lukten av anis från den sällsynta dofttickan.

I trakterna kring Junosuando ligger den artrika Täljstensskogen. Den speciella, kalkrika, berggrunden i området har skapat en ovanligt rik flora. Det här är verkligen något både för den geologisk och botaniskt intresserade. Om du istället vill uppleva riktig gammelgranskog kan du bege dig till Blåsberget i Arjeplogs kommun. Här finner många hotade arter en fristad i den orörda miljön. Bland annat kan du hitta den grönt lysande lunglaven.

Två mil norr om Arvidsjaur ligger Granträsk, med en mosaik av gammal skog, orörda våtmarker och stora sjöar. Här hittar du 250-åriga, grovbarkiga tallar och många sällsynta urskogsarter, som den vackert rosaskimrande rosentickan.

Sist bland de fem nya reservaten finner vi Storberget-Laver, sydväst om Vidsel. Miljön här har en krävande topografi med små bergstoppar och branter som varvas med gamla tallskogar, trolska hänglavsrika granskogar och bördiga lövskogar.

Markkatieva, foto: Frédéric Forsmark.

Kontakt

Per-Anders Jonsson

Chef Naturskyddsenheten