Publiceringsdatum: 6 november 2018

Skog med höga naturvärden från Jokkmokks Allmänning blir elva naturreservat

skog

Sarkavarebrännan bildar en östlig förlängning av naturen i Muddus nationalpark. Foto: Frédéric Forsmark

Jokkmokks Allmänning, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket har träffat en överenskommelse om att skydda skogar med höga naturvärden. Överenskommelsen omfattar 11 skogsområden i Jokkmokks kommun.

Detta säkerställer att 10 000 hektar skog med höga naturvärden och alla dess arter inte hotas eller förstörs, varken nu eller i framtiden. Bland annat kan den norra delen av det stora området Karatj-Råvvåive nu ges formellt skydd. För den södra delen av området fortsätter diskussionen om lämplig skyddsform under 2019.

— Det känns jättebra att denna överenskommelse nu är i hamn. Vi stod långt ifrån varandra till en början, men kompromissvilja och sökande efter alternativa lösningar har gjort att vi nu nått en överenskommelse som jag är övertygad om att alla parter känner sig nöjda med, säger Christian Rimpi, skogsförvaltare på Jokkmokks Allmänning.

Värden bevaras

I naturreservaten ska skogarnas biologiska och friluftsmässiga värden bevaras och utvecklas och inga verksamheter som skadar områdenas värden får ske.

— Att skydda natur som naturreservat innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för naturupplevelser. Dessa skogar i Jokkmokk är några av de mest värdefulla i landet och kommer att komplettera befintliga skyddade områden på ett bra sätt, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Bilda naturreservat

Länsstyrelsen startar nu arbetet med att bilda naturreservaten, en process som bland annat innebär en bred remiss och samråd med övriga berörda parter, bland annat berörda samebyar.

— Genom ett konstruktivt arbete med en framgångsrik dialog har vi lyckats hitta en lösning som gör alla inblandade parter nöjda. Vi gläds åt att dessa värdefulla områden nu kommer att bevaras för framtiden, säger Per-Anders Jonsson, enhetschef på Länsstyrelsen i Norrbottens län.För ytterligare information, kontakta:

Christian Rimpi, skogsförvaltare på Jokkmokks Allmänning
070-567 87 81, christian.rimpi@allmanningen.se

Per-Anders Jonsson, enhetschef Länsstyrelsen Norrbottens län
070-389 60 83 per-anders.jonsson@lansstyrelsen.se

Stefan Henriksson, biolog på Naturvårdsverket
076-115 18 04, stefan.henriksson@naturvardsverket.se

Karin Marklund, avtalsansvarig för överenskommelsen på Naturvårdsverket
076-115 17 69, karin.marklund@naturvardsverket.se

 

Här hittar du pressfoton. Uppge fotograf vid användning av bilderna.

Ladda ner bild 1 häröppnas i nytt fönster Karatj-Råvvåive, fotograf: Frédéric Forsmark

Ladda ner bild 2 häröppnas i nytt fönster Iegelvárre, fotograf: Frédéric Forsmark 

Ladda ner bild 3 häröppnas i nytt fönster Njietjavárre, fotograf: Per-Anders Jonsson

Ladda ner bild 4 häröppnas i nytt fönster Sarkavarebrännan, fotograf: Frédéric Forsmark

Kontakt

Per-Anders Jonsson

Chef Naturskyddsenheten