Publiceringsdatum: 29 juni 2018

Beslut om licensjakt på björn 2018

Brunbjörn på myr

I år har betydlig färre björnar fällts på skyddsjakt än förra året vilket ger utrymme för begränsad licensjakt. Länsstyrelsen har därför beslutat om licensjakt på 16 björnar i länet i höst.

Tillsammans med den skyddsjakt som hittills förekommit i år, då 14 björnar fälldes, kommer totalt 30 björnar att fällas om kvoten fylls. Det innebär att länets björnstam kommer att bibehållas på en stabil nivå, enligt länsstyrelsens bedömning.

− Under 2019 kommer naturvårdsverket att besluta om en ny miniminivå för björnstammen i landet. Därefter kommer ett nytt förvaltningsmål att fastställas för björnstammen i Norrbotten och till dess försöker vi balansera stammen på nuvarande nivå, säger landshövding Björn O. Nilsson.

Delområden och kvot

Länet delas under licensjakten upp i två delområden. I kustkommunerna, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda, får sammanlagt 3 björnar fällas. I övriga delar av länet får 13 björnar fällas. Syftet med uppdelningen är att koncentrera jakten till inlandet där björnproblematiken för renskötseln är störst.

Jakttider

Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti till och med den 30 september 2018 ovanför odlingsgränsen och till och med den 15 oktober nedanför odlingsgränsen. Fylls någon av delkvoterna tidigare avlyses jakten i det aktuella delområdet.

Rapportering

Precis som tidigare år kommer Länsstyrelsen tillhandahålla ett telefonnummer för att lyssna av den återstående tilldelningen samt rapportera in fälld eller påskjuten björn. Telefonnumret är: 010 – 225 57 71.

Beslut om licensjakt på björn 2018PDF

Kontakt