Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla eller skicka brev. Du kan också besöka kontoren i Luleå och i Jokkmokk.

Ring växeln

010 - 225 50 00

Växeln har öppet vardagar mellan 8.00–16.30. Genom växeln kan du vid behov även nå enskilda handläggare.

Skicka e-post

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Öppettider Luleå

Vardagar 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Öppettider Jokkmokk

Vardagar 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–13.00

När det är lunchstängt kan du alltid lämna papper och brev direkt i vår korg utanför receptionen.

 • Använd e-postadressen norrbotten@lansstyrelsen.se i kommunikation med oss.
 • Kom ihåg att använda ärendets diarienummer och skriv också diarienumret i ämnesraden.
 • Om du saknar diarienummer ska du skriva kort information om ärendet i rubrikraden.
 • Ska du mejla handlingar över 15 Mb behöver du en inbjudan till tjänsten "Filskick". Mejla norrbotten@lansstyrelsen.se och meddela att du behöver en inbjudan.
 • Du kan följa ditt ärende i diariet på Länsstyrelsens webbplats.

Om du vill anmäla att tama djur far illa ringer du till länsstyrelsens djurskyddshandläggare på telefon 010-225 54 99. Djurskyddstelefonen är öppen vardagar mellan 9-12. Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn. Du kan även läsa mer om att anmäla bristande djurhållning inne på vår webbsida.

Under övrig tid kontaktar du Polisen på telefon 114 14.

Vid pågående misshandel av djur, till exempel om sett du någon sparka eller slå ett djur, kontakta Polisen för anmälan om djurplågeri på telefon 112.

Under licensjakt efter björn, rapportera till rovdjurstelefonen 010-2255771

 1. Tryck 1 om du vill höra återstående kvot. Telefonsvararen uppdateras så fort det skett en förändring eller minst en gång per dag. 
 2. Tryck 2 för att rapportera in påskjuten eller fälld björn. Du kopplas till en beredskapshandläggare under tiderna mellan 06:00—22:00. En besiktningsman tillkallas för att besiktiga björnen på plats. Vänta tills ni kommit i kontakt med besiktningsmannen innan ni flyttar eller tar ur björnen.

Mer information om björnjakt

Rapportera rovdjursobservationer om du ser eller hör rovdjur, rovdjursspår eller rovdjursspillninglänk till annan webbplats

Du kan även ladda ner appen Skandobs touch. Vi följer upp alla rapporter.

Vi ser gärna att du skickar fakturor elektroniska till oss eftersom det är bättre för miljön och enklare att hantera. Skicka helst fakturan via PEPPOL:s nätverk. Vi accepterar inte pdf-fakturor.

Från och med 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura. Mer information om:

E-handel, e-faktura och PEPPOL finns på DIGG:s webbplatslänk till annan webbplats

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Det finns dock flera alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss:

Via PEPPOL

Adress i PEPPOL är 0007:2021002478

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på ESVs webbplatslänk till annan webbplats

Svefaktura med transportprofil Bas

Det här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 202100478 (vårt organisationsnummer)

GLN: 7340093200585

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1048

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura/E-faktura via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • In Exchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss via e-bestallningar.norrbotten@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.


Pappersfakturor

Vi ser helst att du skickar fakturor i elektroniskt format. Om du har ett avtal tecknat före 1 april 2019 med oss som inte ställer krav på e-faktura, kan du även fortsättningsvis skicka pappersfakturor. Vår faktureringsadress är:

Länsstyrelsen Norrbottens län
FE 215
838 73 Frösön

Märk fakturan med ordernummer, beställarreferens eller för- och efternamn på beställaren.
VAT-nummer: SE2021002478

Organisationsnummer: 202100-2478

Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars förfallotid. Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkänns inte.

Har du frågor kontakta oss på ekonomi och beställning.

Vill du skicka brev till oss?

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet ska till.

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Vill du skicka gods eller varor till oss?

Ange gärna order- eller referensnummer om ett sådant finns och/eller namn på mottagare.

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5 C
972 38 Luleå

Teletal

020-221 144 

 • måndag-fredag 08-20

Teletal till utlandet
0046-821 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att:

 • tolka otydligt tal och svåra ord
 • ge stöd för minnet
 • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
 • ta dig genom telefonväxlar.

Teletallänk till annan webbplats

Bildtelefoni

Bildtelefonilänk till annan webbplats

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefonilänk till annan webbplats

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Fax

0920-228 411

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

I närheten av Länsstyrelsen finns både avgiftsfria gästparkeringar och avgiftsbelagd timparkering. Tillfälligt parkeringstillstånd för gäster hämtas i Länsstyrelsens reception.

Parkering vid entrén
I anslutning till vår huvudingång finns 14 parkeringsplatser som är avsedda för våra besökare. Till höger om entrén finns även två parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd hämtas i receptionen (se kartaPDF).

Stora parkeringen
Vid parkering på Kv Biet 1, grusparkeringen mellan Stationsgatan och Sandviksgatan, kan du som besökare nyttja platserna 138-149 (gul markering på parkeringskartan)PDF. Parkeringstillstånd för dessa platser hämtar du i vår reception. På övriga platser betalar du enligt taxa.

Tänk på att

 • Du får inte parkera utanför markerade parkeringsplatser.
 • Det är inte tillåtet att parkera på gräsmattor och övriga ytor.
 • Du får endast nyttja parkeringsplatserna för rörelsehindrade om du har tillstånd.

ÖversiktskartaPDF

Frågor om parkering
För parkeringstillstånd till gästparkering, kontakta receptionen,
vardagar 08.00-16.00.
Tel: 010-225 50 00, E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se

Felanmälan sker via www.dios.selänk till annan webbplats.

Bevakning sköts av Polar Park.
Tel: 0920-22 34 00.

På grund av förändrat säkerhetsläge förändrar vi våra besöksrutiner. Det finns nu nya riktlinjer för mottagning av besök och tillträde till Länsstyrelsens lokaler.
Riktlinjerna syftar mot Länsstyrelsens övergripande mål: vi har regeringens och medborgarnas förtroende samt vi är en attraktiv arbetsplats för dagens och morgondagens medarbetare.
Bra rutiner för mottagning av besökare och tillträde till Länsstyrelsens lokaler är viktigt ur säkerhets- och servicesynpunkt men också för medarbetarnas arbetsmiljö.

Mål

 • Att skapa en personsäkerhet för våra anställda så att de känner trygghet på
  arbetsplatsen.
 • Att ge besökare service och se till att deras besök sker säkert.
 • Att förhindra stöld av egendom.
 • Att skapa en ökad informationssäkerhet.

Besökare

Alla våra besökare ska skriva in sig/bli inskrivna i en besöksliggare och få en namnetikett.
Den som har bokat in mötet med besökaren är ansvarig att ta hand om dem under hela vistelsen hos Länsstyrelsen, besökaren ska mötas upp vid entrén.
Om besökaren ska träffa flera personer, ansvarar den första personen för att följa med till nästa, som därmed övertar ansvaret för att följa besökaren ut ur lokalerna.
När besöket lämnar Länsstyrelsen ska det avregistreras i besöksliggaren.

Entreprenörer

Entreprenörer som utför tjänster av skilda slag i Länsstyrelsens lokaler, till exempel underhåll av tekniska system, ombyggnads- och renoveringsarbeten, ska ha en kontaktperson på Länsstyrelsen, ska legitimera sig och skriva in och ut sig i besöksliggaren.

Under förkortade arbetsdagar har vi öppet 8-12, på klämdagar har vi öppet 9-11. Följande datum under 2019 har vi ändrade öppettider:

Avvikande öppettider

18 april

8-12

30 april

8-12

31 maj

9-11

7 juni

9-11

1 november

8-12

23 december

9-11

27 december

9-11

30 januari

9-11


Kontakt