Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla eller skicka brev. Du kan också besöka kontoren i Luleå och i Jokkmokk.

Öppettider i Luleå

Vardagar 8-16
Lunchstängt 12-12.45
Förkortade arbetsdagar 8-12

När det är lunchstängt kan du alltid lämna papper och brev direkt i vår korg utanför receptionen.

Onsdag 17 oktober har vi begränsade öppettider på grund av personalutbildning receptionen är öppen 8-10

Fredag 2 november har vi öppet 8-12

Öppettider i Jokkmokk

Vardagar 8-15
Lunchstängt 12-13
Förkortade arbetsdagar 8-12

När det är lunchstängt kan du alltid lämna papper och brev direkt i vår korg utanför receptionen.

Ring växeln

010 - 225 50 00

Växeln har öppet måndag-fredag, kl. 8-16.30.

Skicka e-post

norrbotten@lansstyrelsen.se

 • Använd e-postadressen norrbotten@lansstyrelsen.se i kommunikation med oss.

 • Kom ihåg att använda ärendets diarienummer och skriv också diarienumret i ämnesraden.

 • Om du saknar diarienummer ska du skriva kort information om ärendet i rubrikraden.

 • Ska du mejla handlingar över 15 Mb behöver du en inbjudan till tjänsten "Filskick". Mejla norrbotten@lansstyrelsen.se och meddela att du behöver en inbjudan.

 • Du kan följa ditt ärende i diariet på Länsstyrelsens webbplats.

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet ska till.

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Ange gärna order- eller referensnummer om ett sådant finns och/eller namn på mottagare.

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5 C
972 38 Luleå

Vi ser gärna att du skickar fakturor elektroniska till oss eftersom det är bättre för miljön och enklare att hantera. Skicka helst fakturan via PEPPOL:s nätverk. Vi accepterar inte pdf-fakturor.

Från och med 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Det finns dock flera alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss:

Via PEPPOL

Adress i PEPPOL är 0007:2021002478

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på ESVs webbplatslänk till annan webbplats

Svefaktura med transportprofil Bas

Det här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 202100478 (vårt organisationsnummer)

GLN: 7340093200585

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1048

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura/E-faktura via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • In Exchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss via e-bestallningar.norrbotten@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.


Fram till 1 april 2019 kan du skicka pappersfaktura till:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
FE 215
838 73 Frösön

Märk fakturan med ordernummer eller beställarreferens.
VAT-nummer: SE2021002478

Organisationsnummer: 202100-2478

Betalningsvillkor:

 • Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars förfallotid.
 • Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkännes inte.
 • Ange referens (fullständigt för- och efternamn på beställaren.

Har du frågor kontakta oss på e-bestallningar.norrbotten@lansstyrelsen.se

Skicka fax till oss på nummer:

0920 - 22 84 11

Teletal

020 - 22 11 44

Öppet måndag - fredag kl. 08-20

Utlandssamtal
Ring 0046 - 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att:

 • tolka otydligt tal och svåra ord
 • ge stöd för minnet
 • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
 • ta dig genom telefonväxlar.

Teletallänk till annan webbplats

Bildtelefoni

Bildtelefonilänk till annan webbplats

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefonilänk till annan webbplats

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Följande datum under 2018 har vi ändrade öppettider:

 21 juni

 8-12

 2 november

 8-12

 ​21 december

​ 8-12

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

I närheten av Länsstyrelsen finns både avgiftsfria gästparkeringar och avgiftsbelagd timparkering. Tillfälligt parkeringstillstånd för gäster hämtas i Länsstyrelsens reception.

Parkering vid entrén
I anslutning till vår huvudingång finns 14 parkeringsplatser som är avsedda för våra besökare. Till höger om entrén finns även två parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd hämtas i receptionen (se kartaPDF).

Stora parkeringen
Vid parkering på Kv Biet 1, grusparkeringen mellan Stationsgatan och Sandviksgatan, kan du som besökare nyttja platserna 138-149 (gul markering på parkeringskartan)PDF. Parkeringstillstånd för dessa platser hämtar du i vår reception. På övriga platser betalar du enligt taxa.

Tänk på att

 • Du får inte parkera utanför markerade parkeringsplatser.
 • Det är inte tillåtet att parkera på gräsmattor och övriga ytor.
 • Du får endast nyttja parkeringsplatserna för rörelsehindrade om du har tillstånd.

ÖversiktskartaPDF

Frågor om parkering
För parkeringstillstånd till gästparkering, kontakta receptionen,
vardagar 08.00-16.00.
Tel: 010-225 50 00, E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se

Felanmälan sker via www.dios.selänk till annan webbplats.

Bevakning sköts av Polar Park.
Tel: 0920-22 34 00.

Kontakt