Samordnare inom området samhällsskydd
Ref: 112-11389-18. Sista ansökningsdag 2018-10-09

Miljöhandläggare för arbete med skydd av dricksvatten
Ref: 112-11397-18. Sista ansökningsdag 2018-10-09

Djurskyddshandläggare
Ref: 112-11192-18. Sista ansökningsdag 2018-10-02

Handläggare till enheten för Internationalisering och Tillväxt
Ref: 112-10971-18. Sista ansökningsdag 2018-09-26


Enhetschef för Internationalisering och Tillväxt
Ref: 112-11006-18. Urval pågår.

Rådgivare för hållbar livsmedelskompetens i skolan
Ref: 112-10017-18. Urval pågår.

Handläggare kulturmiljö/byggnadsantikvarie
Ref: 112-10387-18. Intervjuer pågår.

Kommunikatör
112-10423-18. Intervjuer pågår.

Kriskommunikatör
112-10422-18. Intervjuer pågår.

Samordnare för Alkohol/Narkotika/Doping/Tobak/Spel – förebyggande arbete. Ref: 112-8389 -18. Urval pågår.

Vattensamordnare – till Vattenmyndigheten vikariat
Ref: 112-8240-18. Intervjuer pågår.

Vattensamordnare – Miljöekonomi
Ref: 112-8257-18. Intervjuer pågår.

Chef miljöavdelningen
Ref: 112-6998-18. Intervjuer pågår.

Beslut

Rådgivare- Trädgårdsutvecklare
Ref: 112-6524-18. Länsstyrelsen beslutar att anställa Elisabeth Öberg. Besvärstiden utgår 2018-10-08

Miljöhandläggare – vattenskyddsområden och dricksvattenplanering OBS! Förlängd ansökningstid
Ref: 112-8387 -18. Länsstyrelsen belsutar att avbryta rekryteringen.

Samordnare för Alkohol/Narkotika/Doping/Tobak/Spel – förebyggande arbete. Ref: 112-8389 -18. Länsstyrelsen beslutar att anställa Johanna Henriksson. Besvärstiden utgår 2018-09-26.


 

Kontakt

Kommunikationsenheten