Handläggare - Interreg/Kolarctic
112-3530-19. Sista ansökningsdag 2019-04-09

Ekonomihandläggare
112-3184-19. Sista ansökningsdag 2019-04-07

Handläggare/ Nationell kontrollant Interreg Nord
112-3419-19. Sista ansökningsdag 2019-04-05

Enhetshandläggare, Fältenheten
Ref: 112-1066-19. Beslut inom kort

Vattenvårdsdirektör på Vattenmyndigheten
Ref: 112-1370-19. Intervjuer pågår

Säsongsanställda för miljöåterställning i vatten (9-14 tjänster)
Ref: 112-1379-19. Intervjuer pågår

Fältpersonal för arbete med EU:s jordbrukarstöd (7-8 tjänster)
Ref: 112-1683-19. Intervjuer pågår

Chef Fältenheten
Ref: 112-1070-19. Beslut inom kort

Vattensamordare
Ref: 112-943-19. Beslut inom kort

Beslut

Samordnareför Totalförsvarsövning 2020
Ref: 112-15065-18. Länsstyrelsen beslutar att anställa Linda Lasu. Besvärstiden utgår 2019-03-27.

Samordnare inom området samhällsskydd
Ref: 112-15068-18. Länsstyrelsen beslutar att anställa Karin Lindgren. Besvärstiden utgår 2019-03-26.

Beredningshandläggare
Ref: 112-217-19. Länsstyrelsen beslutar att anställa Victoria Furskog. Besvärstiden utgår 2019-03-21.

Kontakt

Kommunikationsenheten