Två handläggare av jordbrukarstöd
112-7080-19. Sista ansökningsdag 2019-08-18

Handläggare Jaktfrågor - förlängd ansökningstid.
112-5645-19. Ansökningstid 2019-07-17.

Vattenhandläggare med GiS/IT inriktning
112-6352-19. Beslut inom kort.

Vattenhandläggare
Ref: 112-4411-19. Beslut inom kort.

Fastighetsansvarig
112-2499-19. Beslut inom kort.

Handläggare fjällfrågor
112-4412-19. Intervjuer inom kort.

Tre miljöhandläggare till enheten miljöskydd
112-4346-19. Beslut inom kort.

Beslut

Handläggare - Interreg/Kolarctic
112-3530-19. Länsstyrelsen beslutar att anställa Marita Thelin. Besvärstiden utgår 2019-08-09.

Rovdjurshandläggare
112-4800-19. Länsstyrelsen beslutar att anställa Maike Demski. Besvärstiden utgår 2019-08-08.

Energi- och klimatsamordnare
112-4176-19. Länsstyrelsen beslutar att anställa Charlotta Lindberg. Besvärstiden utgår 2019-07-23.

Samordnare för Alkohol/Narkotika/Doping/Tobak/Spel - förebyggande arbete 112-6401 -19. Länsstyrelsen beslutar att anställa Monica Lindberg. Besvärstiden utgår 2019-07-17.

Vattenhandläggare inriktning kommunikation
112-6351-19. Länsstyrelsen beslutar att anställa Erika Filppa. Besvärstiden utgår 2019-07-19.

Kontakt

Kommunikationsenheten