Rovdjurshandläggare - Förlängd ansökningstid
112-4800-19. Ansökningstid 2019-05-23

Handläggare Jaktfrågor
112-5645-19. Ansökningstid 2019-05-31

Samordnare för Alkohol/Narkotika/Doping/Tobak/Spel - förebyggande arbete
112-6401-19. Ansökningstid 2019-05-28

Vattenhandläggare inriktning kommunikation
112-6351-19. Ansökningstid 2019-05-31

Vattenhandläggare med GiS/IT inriktning
112-6352-19. Ansökningstid 2019-05-31


Vattenhandläggare
Ref: 112-4411-19. Intervjuer pågår.

Fastighetsansvarig
112-2499-19. Urval pågår.

Handläggare fjällfrågor
112-4412-19. Intervjuer inom kort.

Tre miljöhandläggare till enheten miljöskydd
112-4346-19. Urval pågår. 

Energi- och klimatsamordnare
112-4176-19. Intervjuer pågår.

Handläggare - Interreg/Kolarctic
112-3530-19. Beslut inom kort.

Ekonomihandläggare
112-3184-19. Intervjuer pågår.

Beslut

Fältpersonal för arbete med EU:s jordbrukarstöd (7-8 tjänster)
Ref: 112-1683-19. Länsstyrelsen beslutar att anställa Vanessa Olli, Johan Sköld, Johannes Vuortio Andersson, Tobias Bergman, Josefin Pyka, Fredrik Lindgren, Caroline Rhodén, Emma Ullertun. Besvärstiden utgår 2019-05-31.

Handläggare/ Nationell kontrollant Interreg Nord
Ref: 112-3419-19. Länstyrelsen beslutar att anställa Mattias Karlberg. Besvärstiden utgår 2019-05-31.

Kontakt

Kommunikationsenheten