Samordnare för Totalförsvarsövning 2020
Ref: 112-15065-18. Sista ansökningsdag 2019-01-02

Samordnare inom området samhällsskydd
Ref: 112-15068-18. Sista ansökningsdag 2019-01-02

Rovdjurshandläggare
Ref: 112-14439-18. Sista ansökningsdag 2018-12-20

Enhetschef Vatten och fiskeenheten
Ref: 112-14131-18. Sista ansökningsdag 2018-12-28

Miljöhandläggare för arbete med skydd av dricksvatten
Ref: 112-14180-18. Sista ansökningsdag 2018-12-13

Planhandläggare
Ref: 112-13240-18. Intervjuer pågår

Samordnare för Norrbottens livsmedelsstrategi - Nära Mat
Ref: 112-13723-18. Intervjuer  pågår

Receptionist
Ref 112-13172-18. Intervjuer pågår

Fiskehandläggare - OBS! Förlängd ansökningstid.
Ref: 112-1211-18. Intervjuer inom kort

Verksamhetscontroller
Ref: 112-12266-18. Intervjuer pågår

Jurist
Ref: 112-12100-18. Intervjuer pågår

Beslut

Kriskommunikatör
112-10422-18. Länsstyrelsen beslutar att anställa Jeanett Enstedt. Besvärstiden utgår 2018-12-13. 

Kontakt

Kommunikationsenheten