Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om stöd fram till 15 augusti 2024.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Under 2024 har Länsstyrelsen Norrbotten totalt cirka 300 000 kronor att fördela i stöd.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Prioriterade åtgärder i Norrbottens län

I Norrbottens län är ansökningar som uppfyller följande kriterier prioriterade:

  • Restaurering av betesmarker.
  • Gynnsamt läge med tanke på grön infrastruktur för gräsmarker.
  • Möjlighet till långsiktighet i skötseln (till exempel förekomst av egna djur).
  • Förekomst av slåtter- eller betesgynnade rödlistade arter.
  • Riklig förekomst av kulturlämningar.
  • Bra kostnadseffektivitet.

Ansök om bidrag

Sök bidrag för restaureringsåtgärder i ängs- och betesmarker

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Sökande

Typ av åtgärd (obligatorisk) * (obligatorisk)
Välj ett alternativ.
Typ av åtgärd (obligatorisk)Beskriv till exempel hur mycket träd eller sly som finns, om det finns gräs och örter på marken, om det är tuvigt och så vidare.

Ange ungefärligt antal hektar.

Om den har ett block-ID, ange det. Annars beskriv i ord var den ligger.

Ange till exempel när marken slogs/betades senast.

Exempelvis maskinell avverkning, manuell röjning, fräsning och så vidare.

Vilket djurslag, ungefärligt antal, är det egna djur eller inlånade.


Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss