Krisstöd för fjäderfäsektorn

Fram till den 9 augusti kunde du som är producent inom fjäderfäsektorn söka krisstöd hos Länsstyrelsen. Ansökan är nu stängd.

Vem kan söka krisstödet?

Krisstödet är till för dig som haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. Det kan till exempel vara ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder.

Vad är kraven för att få krisstöd?

För att du ska kunna få krisstödet ska produktion ha förekommit på företaget under februari 2022.

Det finns en undre stödgräns på 5000 kronor. Om du inte håller tillräckligt många djur för att nå upp till den stödnivån kommer du inte få några pengar.

Ytterligare ett krav är att du är medlem i någon form av omsorgsprogram eller hållbarhetsprogram, till exempel Svenska äggs omsorgsprogram och Svensk fågels kontrollprogram.

Hur mycket får du i krisstöd?

Krisstödet är uträknat efter helårsproduktion och kommer att beräknas utifrån det antal djur du hållit, levererat eller slaktat under 2021. Om 2021 års siffror av något skäl inte är representativa för din produktion 2022 (till exempel på grund av utbrott av smittsamma djursjukdomar, generationsskifte, nystart eller utökning av produktionen) så har du möjlighet att redovisa de siffror som är representativa för produktionen 2022.

Stödbelopp per typ av fjäderfä och hur du räknar ut beloppet.

Produktion

Stödbelopp/djur (kronor)

Uträkning

Slaktkyckling

1,18

Antal kycklingar som slaktats /levererats till slakt under 2021, exklusive kasserade djur.

Avelsdjur för matfågelproduktion

4,36

Antal aktiva platser under 2021

Kalkon stor (tupp)

19,04

Antal kalkoner som slaktats/levererats till slakt under 2021, exklusive kasserade djur.

Kalkon liten (höna)

4,36

Antal kalkoner som slaktats/levererats till slakt under 2021, exklusive kasserade djur.

Värphöna

13,68

Antal aktiva platser under 2021

Unghöna för äggproduktion

1,11

Antal unghöns som levererats/sålts under 2021, exklusive kasserade djur.

Ansökan är stängd

Du kan inte längre söka krisstöd till fjäderfä. Ansökningsperioden var den 27 juni till 9 augusti 2022.

Ändra eller komplettera ansökan

Det är Länsstyrelsen i Östergötland som handlägger och administrerar ärendena. Ta kontakt med dem om du har behov av att ändra eller komplettera din ansökan efter att den skickats in.

E-post: enheten.for.jordbrukarstod.ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010–223 55 77

Hur och när betalas krisstödet ut?

Länsstyrelsen handlägger ärendena i turordning efter när de kommit in till oss. Tiden det tar att få ett beslut kan variera i olika ärenden, till exempel beroende på om ansökan behöver kompletteras.

Du får ett meddelande när Länsstyrelsen har fattat beslut i ärendet. Det kommer sedan att vara Jordbruksverket som betalar ut krisstödet.

För att kunna få krisstödet utbetalt måste du ha ett konto för utbetalning registrerat hos Jordbruksverket. Utbetalningen sker dit.

Utbetalningen sker veckovis, förutom under veckorna 29–31, då utbetalningarna är stängda. Det kan dröja upp till ett par veckor efter beslutet innan pengarna finns på kontot.

Du kontrollerar ditt konto och dina kontouppgifter hos Jordbruksverket genom att logga in på Mina sidor :

Mina Sidor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Har du fler frågor kan du ringa Jordbruksverkets växel: 0771–223 223

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Enheten för jordbrukarstöd