Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Registrerade organisationer som är öppna för alla och har ett organisationsnummer kan söka bygdemedel, till exempel bygdegårds-, hembygds- och idrottsföreningar eller andra föreningar som verkar i bygden.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar.
 • Inköp av fast utrustning.
 • Förbättring av idrottsanläggningar.
 • Markering och upprustning av stigar och leder.

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för

 • Driftkostnader för byggnader.
 • Inköp av lätt avyttringsbart material och andra lösa inventarier.
 • Drift eller underhåll av fordon.
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag.
 • Investeringar som redan är genomförda.
 • Egen arbetstid.

Bygdemedel i Norrbotten

I Norrbottens län kan du söka bygdemedel inom kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Jokkmokk och Luleå. I Piteå kommun finns särskilda medel som kan sökas i Sikfors och Arnemark.

I länet kan ideellt arbete ingå med 220 kronor per timme för föreningar. Det är också möjligt att söka stöd för inventarier som ingår i investeringen. 

Du kan inte söka bygdemedel för kommersiell verksamhet.

Du kan vanligen få mellan 35 och 75 procent av godkända kostnader. Bidragsprocenten varierar mellan de olika kommunerna och dessa är de som oftast gäller:

 • Arjeplog 35-70 %
 • Arvidsjaur maximalt 70 %
 • Boden maximalt 70 %
 • Gällivare 35-70 %
 • Jokkmokk maximalt 75 %
 • Luleå 10-70 %
  Luleå kommun tillämpar ansökningsomgångar, ansökningarna ska vara inne senast 1 april och 1 oktober.

Detta har också betydelse för hur stort bidraget kan bli:

 • Kommunens egen strategi för projekt/investeringar med bygdemedel
 • De pengar som finns kvar för det aktuella året i kommunen

Om du ansöker om medfinansiering till ett projekt inom någon av strukturfonderna, hos Region Norrbotten eller något annat större projekt måste det tydligt framgå i din ansökan. Du måste också redovisa den totala projektbudgeten. I medfinansieringsansökan kan inget ideellt arbete ingå då det inte är stödberättigande i huvudprojektet.

Här hittar du en sammanställning över ärenden som beviljats stöd under året.
Om du vill ha mer information om projektet så kontakta Länsstyrelsen.

Listan uppdateras efter varje kvartal

Sökande

Projekt

Beviljat stöd

EDEK

KulturNord

150 000 kr

Gamla färjlägets båthamn

Justering av lutande bryggor

172 800 kr

Jokkmokks kommun

Medfinansiering i projekt
"Förstudie Jokkmokk"

252 594 kr

Arjeplogs kommun

Näringslivsutveckling 2022

2 600 000 kr

Sametinget

Rennäringens främjande 2022

6 500 000 kr

Arjeplogs kommun

BCD-projektet

600 000 kr

Jokkmokks kommun

Satsning på turistnod i Porjus

98 000 kr

Jokkmokks Pistolklubb

Digitalisering av luftpistolbanor

363 510 kr

Jokkmokks kommun

Näringslivsutveckling 2022

5 000 000 kr

Jokkmokks kommun

Projekt

Utveckling av ideell kreativitet 2022

2 600 000 kr

Jokkmokks kommun

Utveckling av miljöer i Porjus och Vuollerim

7 500 000 kr

Sikfors Folkets hus byggnadsförening

Fönsterbyte

104 930 kr

Tjärnbergs skoterklubb

Inköp av snöskoter

76 178

Jokkmokks kommun

KUPP-projektet 2022

1 700 000

Jokkmokks kommun

Ny kulturskola 2022

2 250 000

Abborrträsk Bygdeförening

Målning av utebassänger

102 550

Gällivare kommun

Näringslivsarbete 2022

8 500 000

Jokkmokks kommun

VA-utbyggnad Kåbdalis etapp 4

1 350 000

Kallöns skifteslag/FVO

Muddring av båtplats i Kallön

108 695

Abborrträsk Folketshusförening

Renovering

187 100

Gallijar-Järvlia Kulturbygdsförening

Förstudie framtida utveckling av kulturreservatet

90 000

Råne Älvdalsrådet i Gunnarsbyn

Inköp av gymutrustning

110 600

Sikfors Folkets hus byggnadsförening

Byte av entrédörr

63 000

Jokkmokks fiskevårdsföreningar

Fiskevårdande åtgärder 2022

200 000

Luleå kommun

Byte av belysning i Måttsund

650 000

Niemisels intresseförening

Hopptorn och flytbrygga

91 200

Hagavikens hamnförening

Restaurering av ytterbelysning

29 000

Hindersöns hembygdsförening

Handikappanpassning och brandskydd

60 000

Luleå ridklubb

Naturanläggningar

455 777

Niemisels AIK

Inköp av skoter och sladd

106 152

Akkavägens Samfällighetsförening

Reparation av Akkavägens tre broar

400 000

Arvidsjaurs kommun

Ortssammanbindande nät Tjappsåive och Forsheden

450 000

Arvidsjaurs kommun

Medfinansiering av projekt ”Hållbar näringslivsutveckling"

599 365

Jokkmokks kommun

Investering i trådlösa accesspunkter

187 500

Jokkmokks kommun

Ny kulturskola 2021

2 250 000

Jokkmokks kommun

Projekt Samverkan för barn och unga i Jokkmokk 2023-2026

1 815 000

Jokkmokks kommun

Medfinansiering av Leader Polaris 2030

1 250 000

Akkavägens Samfällighetsförening

Reparation av Akkavägens tre broar

400 000

Arjeplogs kommun

Näringslivsutveckling 2023

2 680 500

Arvidsjaurs kommun

Medfinansiering projekt Hållbar näringslivsutveckling

599 365

Tjappsåive byastugeförening

Installation av bredband

14 770

Tjappsåive byastugeförening

Investering i luftvärmepump och element

33 594

Bodens kommun

Näringslivsarbete 2022

5 500 000

RÅEK

Skoter och sladd

152 135

Jokkmokks kommun

Medfinansiering av Leader Polaris 2030

1 250 000

Jokkmokks kommun

Ombyggnad av Östra skolans samlingslokal

2 250 000

Polcirkelgymnasterna

Nytt golv i Polcirkelhallen

567 088

Teknikens Hus

Renovering av verkstad

567 310

Rutvik Sportklubb

Byte av belysning i elljusspår

244 719

Råneå båtklubb

Medfinansiering Leaderprojektet "Utveckling av rekreationsområde Kängsön"

503 750

Under år 2022 har Länsstyrelsen beslutat om totalt
63 867 182 kronor i bygdemedel till föreningar och kommuner.

Ansök om bygdemedel i vår e-tjänst

Du använder vår e-tjänst för att ansöka om bygdemedel.

Det går inte att spara ditt arbete i e-tjänsten för att fortsätta senare så förbered dig innan du börjar fylla i din ansökan.

Till din ansökan kommer du att behöva skicka med bilagor:

 • Mötesprotokoll angående ansökan om bygdemedel
 • Bestyrkt protokollsunderlag med behörig firmatecknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Kort historik om föreningen
 • Budget för investeringen, använd mallen nedan:

Ansökan kommer in till Länsstyrelsen

 • När ansökan kommer in till Länsstyrelsen blir den ett ärende hos oss.
 • Ärendet registreras och får ett diarienummer.

Handläggare utses

 • En handläggare tar hand om ärendet.

Ärendet utreds och vi fattar beslut

 • Handläggaren ser till att vi fått in all information från dig.
 • Sedan utreder handläggaren ärendet. Ärendet skickas på remiss till berörd kommun för yttrande. Varje kommun har sina egna riktlinjer och prioriteringar för bygdemedel.
 • När ärendet är utrett och kommunens yttrande kommit in till Länsstyrelsen fattas beslut i ärendet.

Då beslutet är fattat

 • När beslutet är fattat skickas det till dig.
 • Enligt förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter får Länsstyrelsens beslut inte överklagas.

När investeringen är påbörjad och fakturorna är betalda skickar du in kopior på dem tillsammans med någon form av betalningsbevis som styrker att föreningen betalt fakturorna. Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen och beslutet.

Redovisa ditt projekt

2023-01-22: Just nu har Länsstyrelsen hög arbetsbelastning och det kan ta längre tid att få utbetalningar.

Läs gärna instruktionen för hur du redovisar.

Instruktioner för redovisning av bygdemedelsprojekt Pdf, 133.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka även en ifylld rekvisitionsblankett samt kostnadssammanställning (summerad om det finns många verifikat). Dessa har du fått medskickade i ditt beslut.

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

Kontakt