Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • Myndigheter
  • Kommuner
  • Landsting och regioner
  • Företag (inte enskilda firmor)
  • Föreningar och andra organisationer

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

I Norrbotten kan du få stöd för 70 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Resterande 30 procent ska finansieras med privata medel. Det innebär att offentliga medel inte får vara en del av projektets finansiering.

Investeringar som görs inom ett omland kring följande tätorter kommer inte att prioriteras. Du kan se i de länkade kartorna var omlandet finns beläget. Inom den gröna linjen kan stöd inte sökas alls.

ArvidsjaurPDF
BodenPDF
GällivarePDF
HaparandaPDF
KalixPDF
KirunaPDF
LuleåPDF
PiteåPDF
ÄlvsbynPDF

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Samråd bredband


För att få stöd till utbyggnad av bredband inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 gäller att det område man söker stöd för har bedömts ligga utanför det område där det inte går att bygga ut bredband utan stöd. Statligt stöd får bara användas där bredband inte kan byggas på kommersiella grunder. 

Länsstyrelsen publicerar alla kartor för de projekt som sökt stöd för att ta reda på om det finns någon marknadsaktör som planerar att bygga ut bredband utan stöd i samma område som projektet valt. Genom att publicera kartor över de områden som sökanden planerat att bygga bredband i ska marknaden få kännedom om projektet. Om det finns någon marknadsaktör som har planerat att bygga ut bredband utan stöd inom samma område ska Länsstyrelsen kontaktas omgående.

Nedan följer en lista över alla bredbandsområden med ort/område, sökande, vilken typ av bredband som den sökande ska bygga samt kartor. Dessa kommer att ligga ute för samråd i minst en månad.

Arjeplog

Inga aktuella samråd för tillfället.

Arvidsjaur

Inga aktuella samråd för tillfället.

Boden

Journalnummer 2017-1048. Sökande Degerbäckens intresseförening. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyn Degerbäcken. Upplagt för samråd 10 mars år 2017.

Gällivare

Inga aktuella samråd för tillfället.

Haparanda

 Journalnummer 2017-1897. Sökande Haparanda kommun. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna Korpikylä, Kärrbäck, Lappträsk, Lövheden och Tossa-Karhuvaara. Upplagt för samråd den 4 augusti år 2017.

Jokkmokk

Journalnummer 2019-116. Sökande Jokkmokks kommun. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna Kåbdalis, Vajmat, Strömnäs, Haraudden, Östansjö, Björkholmen, Tjåmotis, Sågudden, Njavve, Årrenjarka, Kvikkjokk. Upplagd för samråd den 14 januari 2019.

Kiruna

Journalnummer 2017-2530. Sökande Kiruna kommun. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygden i Kiruna kommun. Upplagt för samråd den 29 maj år 2018.

Luleå

Journalnummer 2016-1765. Sökanden IP-Only Networks AB. Nytt samråd på grund av ändrad ansökan. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna Nytorp, Knabben, Nygård, Bredträskheden, Solberg, Västmark, Eriksberg, Bastaviken, Skog, Selet, Nyland, Övre kvarnen, Inrebyn och Ale. Upplagt för samråd den 23 maj 2019.

Journalnummer 2018-785. Sökande IP-Only Networks AB. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna i Bjurådalen och Råne älvdal. Upplagt för samråd den 29 juni 2018. Upplagd för nytt samråd den 29 oktober 2018 på grund av utökat område.

Journalnummer 2017-1040. Sökanden Zitius Service Delivery AB. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna Tallberg (Bodens kommun), Långsel, Forshed, Långsund, Långvik, Avafors, Långtjärn, Heden, Vitåfors, Vitå, Bodön, Högsön, Strömsund, Fårholmen, Ön, Svartholmen, Bläsaviken, Holmen, Jämtö-Avan, Rörbäck och Skataudden. Upplagt för samråd 5 december år 2017.

Journalnummer 2015-1752. Sökande Luleå kommun. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna Mörön, Svartskatan, Alhamn, Vallen, Holfjärden, Ängdalsro, Renholmen, Vibbonäset. Upplagt för samrådn den 14 mars 2018.

Pajala

Journalnummer 2018-1370. Sökande Pajala kommun. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna Kolari, Huuki och Kaunisvaara. Upplagd för samråd den 21 maj 2018.

Piteå

Journalnummer 2017-1182. Sökande Aktiebolaget PiteEnergi. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna, Långträsk med omland, Selsborg, Koler, Åträsk, Lillpite, Yttersta, Långnäs och Storsund.

Upplagd för samråd den 5 juni2018.

Älvsbyn

Journalnummer 2017-1070. Sökande Älvsbyns kommun. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna Bredsel, Granträsk, Hällan, Nedre Tväråsel, Nybyn, Nystrand, Pålsträsk, Stockfors, Sågfors, Tvärån, Övrabyn samt Övre Tväråsel.

Upplagt för samråd den 7 mars år 2017:

Upplagt för samråd den 10 mars år 2017:

Överkalix

Journalnummer 2016-4559. Sökande: Överkalix kommun. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna östra& västra Nybyn, Allsån samt Lomträsk.

Upplagt för samråd 13 februari 2017:

Journalnummer 2017-787. Sökande Överkalix kommun. Omfattar utbyggnad av bredband, Etapp 3, till landsbygdsbyarna Jockfall, Ansvar, Mjölaskatan, Rödupp och Landsjärv.

Upplagt för samråd 6 mars år 2017:

Journalnummer 2017-788. Sökande Överkalix kommun. Omfattar utbyggnad av bredband, Etapp 4, till landsbygdsbyarna Gyljeheden – Svedjan, Hedensbyn – Landet samt Kangis – Hällan.

Upplagt för samråd 6 mars år 2017:

Journalnummer 2017-790. Sökande Överkalix kommun. Omfattar utbyggnad av bredband, Etapp 5, till landsbygdsbyarna Alsjärv, Miekojärvi, Lansån samt Kypasjärvi.

Upplagt för samråd 6 mars år 2017:

Övertorneå

Journalnummer 2016-6888. Sökande: Övertorneå kommun. Omfattar utbyggnad av bredband till landsbygdsbyarna Tureholm, Haapakylä, Kuusijärvi, Jänkisjärvi, Jomotusjärvi, Kannusjärvi, Siekasjärvi, Makkarajärvi, Ruokojärvi, Ylinenjärvi, Penttäjä och Pyhäjärvi.

Upplagt för samråd den 20 juli 2018:


Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
FE 31
Box 204
826 25 SÖDERHAMN

 

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län