Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dags för täckdikning?

traktor

Nu finns stöd att söka för att täckdika dina skiften. Klimatförändringarna, som bland annat väntas innebära mer och kraftigare nederbörd men också torrperioder, är ett viktigt skäl att se över dräneringen.

I den strategiska planen, som är underlag för Sveriges prioriteringar när det gäller jordbrukspolitiken, är dränering ett av de prioriterade områdena för investeringsstöd. Detta för att säkra produktionen och öka försörjningsberedskapen. För att få stöd måste utgifterna uppgå till minst 100 000 kr och stödet omfattar 30% av utgifterna, om du är under 40 år så får du 40%.

Varför täckdika?

Täckdikning är en förutsättning för bra och säkra skördar. Växtrötter och markorganismer (bakterier, svampar och markdjur) behöver god tillgång till luft och vatten för att utvecklas väl. En stor del av växtnäringen i marken är bunden i organiskt material och blir tillgänglig för växterna efter att ha omsatts av markorganismerna.

Att täckdika efter plan, där utformning och dimensionering gjorts efter uppmätning av höjdförhållanden i fältet och avrinningsområdets storlek, ger de bästa lösningarna, den effektivaste dräneringen och sänker kostnaderna. Det är viktigt att slangläggningen görs med noggrannhet, så att fallet i ledningarna blir det önskade och att inga svackor uppstår. Maskiner med täckdikesplog fungerar ofta bra och minskar arbetet med återfyllning. En grusningsficka på maskinen möjliggör läggning av filter. Anlita en erfaren entreprenör för rådgivning, planering och genomförande.

Behöver jag tillstånd?

Täckdikning omfattas vanligtvis inte av tillståndsplikt, men om åtgärden till exempel innebär att naturvårdsintressen påverkas, kan tillstånd vara nödvändigt. Åtgärder som innebär markavvattning är alltid tillståndspliktigt.

Dränering sänker grundvattenytan, förbättrar syretillförseln och leder till att:

  • Markorganismernas aktivitet ökar, mer växtnäring frigörs och kan tas upp av växterna.
  • Rottillväxten ökar och växtnäring kan tas upp från en större jordvolym.
  • Vattenförsörjningen förbättras och grödorna klarar torrperioder bättre.
  • Kväveförlusterna till omgivningen minskar.
  • Marken torkar upp snabbare och bärigheten ökar.
  • Risken för körskador och skadlig markpackning minskar.
  • Sådd, jordbearbetning, gödsling och skörd kan ske i rätt tid.

Ta kontakt med din Länsstyrelse om du är osäker vad som gäller i ditt fall eller om du har frågor kring ansökan och villkor.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft i Norrbottens län

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft i Västerbottens län

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss