Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Växtkraft Västerbotten – ett koncept som är här för att stanna

två personer på bilden, en man och en kvinna

Anniqa Nygårds och Benjamin Edström, Edgården

Under hösten 2022 provade Länsstyrelsen Västerbotten ett nytt koncept under namnet Växtkraft Västerbotten. Tillsammans med RISE region Norr arrangerades två träffar inom ramen för projektet ”Inspiration och Motivation”, som finansieras av Landsbygdsprogrammet. Enligt Edgården, ett av de deltagande företagen, gav arrangemanget mervärden både i form av insikter och senare även intäkter.

Den första träffen inom konceptet Växtkraft Västerbotten genomfördes vid Länsresidenset i september. Sex företag erbjöds att träffa en expertpanel, för att få vägledning hur de skulle kunna utveckla sina företag. Det gällde allt från hur de skulle tänka för att utveckla smaken på sina livsmedelsprodukter, hitta rätt marknadsföringsstrategi, finna nya säljkanaler eller hur de i samverkan med andra företag kan hitta en bra affärsmodell. Ett unikt tillfälle där företagen, efter de kort presenterat sin affärsidé, även erbjöds möjlighet till erfarenhetsutbyte. Salt kommunikationsbyrå medverkade och berättade hur företagen kan arbeta med varumärkesstrategier. Eftermiddagen avslutades med mingel hos landshövding Helene Hellmark Knutsson på länsresidenset.

Ett av företagen som träffade Expertpanelen var familjeföretaget Edgården i Flarken. Edgården drivs idag av makarna Arne Edström och Anniqa E Nygårds. Arne är ansvarig för jordbruket tillsammans med en anställd och Anniqa för marknadsföring och försäljning för det vidareförädlade produkterna som säljs av Grisbilen. Sonen Benjamin jobbar i charken ansvarig för produktion tillsammans med två anställda.

Anniqa och Benjamin som deltog vid Växtkraftsdagen var mycket nöjda över framförallt mötet med expertpanelen. Så här säger Anniqa om sina intryck från dagen.

— Dagen var superbra. Eftersom vi var tvungna att fundera kring företagets utveckling, inför presentationen för expertpanelen, kom vi bra förberedda och lite taggade. Det är en bra utgångspunkt för ett möte eller en kurs ska bli givande. Nätverkandet med de andra företagen blev också lyckat, trots att vi representerade olika branscher, då de också funderade på sin framtida utveckling.

— De kontakter vi fick med de andra företagen, men också med personer i expertpanelen, har också lett till nya affärer och samarbeten och idéer om framtida samverkan. Konceptet är därför väl värt att arbeta med framöver, med nya grupperingar av företag och med nya teman, avslutar Anniqa.

I november genomfördes den andra träffen inom Växtkraft Västerbotten i Scharinska villan i Umeå, ”hemma hos” samarbetsparten RISE region Norr. Då deltog livsmedelsföretag som lockats av att bland annat bli inspirerade av hur Hallands matgille arbetar för att utveckla småskaliga förädlingsföretag i Halland med mål att utveckla Halland till Sveriges mest levande matlän. Eftermiddagen avslutades med en workshop där producenterna kom med bra inspel om hur Länsstyrelsen i samverkan med andra intressenter ska arbeta för att arrangera en Business-to-Business (B2B) mässa med mål att det ska säljas mer hållbar lokal mat i Västerbotten. Mässan kommer att arrangeras 2024 av Länsstyrelsen i samverkan med bland annat länets kommuner. Den genomförs inom ramen för det nya projektet Ät hela Västerbotten.

Vi vänder oss till småskaliga livsmedelsföretag verksamma på landsbygden i Västerbottens län.

  1. Vi söker livsmedelsproducenter som under hösten 2023 önskar besök av kockar från länet. Vilka besök som blir aktuella beror på vilka som anmäler sitt intresse och hur vi utifrån det kan planera en bra rutt. I det här läget vill vi veta om du har möjlighet att ta emot ett gäng kockar under cirka 2-3 timmar sannolikt under september under skördesäsongen.
  2. Vi söker också producenter som önskar sälja färdigförpackade produkter via butik. Vi kommer inom ramen av projektet Ät hela Västerbotten att anlita en resurs som i samarbete med intresserade butiker ska skapa utrymme för mer lokal mat i affären. Nu tar vi in intresseanmälningar och sedan är det butiken som avgör vilka produkter som kan bli aktuella.
  3. Projektet söker även producenter som vill att deras råvaror ska utgöra ingredienser i nya livsmedelsprodukter. Studenterna vid Gastronomiprogrammet, Umeå universitet, kommer under hösten att utveckla nya innovativa livsmedelsprodukter som ska säljas i butik under en begränsad tidsperiod på olika platser i Västerbotten med efterföljande utvärdering. Kanske blir det en succé det här vill du inte missa! Målgruppen är att vi ska fånga de unga i länet.
  4. Projektet erbjuder också platser i en arbetsgrupp för en regional B2B mässa med mål att sälja mer lokal mat från Västerbotten. Vi har idag fyra representanter men det finns utrymme för några till i gruppen.

Kontakta oss via e-post och ange vilken eller vilka delar du är intresserade av. I din intresseanmälan vill vi ha Företagets namn, kontaktperson och mobilnummer. Skriv gärna några rader vad du producerar.

E-post till Matkompassen

Text: Stina Fernerud och Lars Ericson, Länsstyrelsen i Västerbottens län

Foto: Liselott Holm, Länsstyrelsen i Västerbottens län

Fler artiklar - Norrbruk

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!