Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efter 32 år finns det mjölkkor på gården igen

En man står bakom en ko som ligger i ett bås.

Den vanliga förändringen för lantbruksföretag är att man avslutar mjölkproduktionen och övergår till köttproduktion, antingen med befintlig besättning eller med dikor av annan ras. Det finns dock de som går mot strömmen och Andreas Lindkvist som driver Avans Lantbruk är en av dessa. Han har gått från dikor till mjölk, ett val han är nöjd med!

En gråmulen novemberdag besöker vi Hortlax och träffar Andreas Lindkvist på Avans Lantbruk som är en av Norrbottens nyaste mjölkproducenter. Gården har levererat mjölk sedan januari 2022 och nu har han ambitiösa drömmar och mål för att fortsätta utveckla gården och produktionen. Vi möttes av kor som lugnt låg i sina bås och idisslade. Gödselroboten körde sin rutt i gångarna och sinkorna tittade förhoppningsfullt efter oss ifall vi skulle erbjuda något mer att äta medan nyfikna kalvar sprang omkring i sina boxar.

Gårdens historia börjar med den tidigare ägaren som lät bygga en ny ladugård år 1977, en så kallad KR-gård. Då fanns det plats för 50 mjölkkor som mjölkades uppbundet på bås. Mjölkproduktionen upphörde år 1990 och efter det bedrevs en mindre svinproduktion på gården. Andreas är uppvuxen i Hortlax men hade ingen bakgrund inom jordbruk. När han var omkring 10 år gammal började han spendera tid på gården och hjälpte den tidigare ägaren och intresset för jordbruket väcktes.

Han berättar att han startade ett eget företag med maskinstation och har arbetat inom flertalet olika områden över åren, bland annat snöskottning, entreprenadjobb och produktion av hästfoder. År 2013 blev gården som han tillbringat tid på till salu och han köpte den. Då fanns inga djur eller produktion och byggnaderna stod tomma. Det dröjde inte länge förrän det fanns omkring 10 tjurar på gården men han ville ha fler djur. 2018 byggdes den gamla ladugården om till liggbås avsedda för dikor och i flera år bedrevs nötköttsproduktion med mellan 35–40 dikor och totalt omkring 100 djur på gården. Köttet säljs via deras gårdsbutik och en del levereras till lokala restauranger.

Anderas delar jordbruksintresset med sin barndomsvän David Johansson och de har motiverat och stöttat varandra genom åren. David är anställd på gården och är delaktig i den dagliga produktionen. Idén om att börja med mjölkkor på gården igen började som ett skämt mellan Andreas och David men tankarna satte fart. När möjligheten öppnades att de kunde få köpa en begagnad och välskött mjölkrobot började planeringen på allvar. Det fanns flertalet byggnader på gården som användes till köttproduktionen som skulle gå att nyttja i en mjölkproduktion också. Visionen var att få till helheten med både mjölk- och nötköttsproduktion.

De planerade och skissade på ritningar med utmaningen att bygga om i en befintlig ladugård med stolpar, väggar, dörrar och gångar att ta hänsyn till. De gjorde en ansökan om företagsstöd från Landsbygdsprogrammet för om- och tillbyggnad av djurstallet. I ansökan rymdes bland annat byggmaterial, köp av tjänster för el och VVS- installationer, byggnation och markarbete. De har också fått stöd för inköp av gödselbehållare, gödselpump, gödselrobot, inredning, och fodersilo. Hösten 2021 påbörjades markarbete och ombyggnationen för att anpassa byggnaderna till modern mjölkproduktion.

Den största förändringen har såklart skett i ladugården där mjölkkorna hålls men det har också skett fler byggnationer på gården. För att förbättra och underlätta skötseln av ungdjur och slaktdjur som hålls utomhus i ligghallar byggdes en skrapgång och nytt foderbord med foderkrubba samt ett tak över. Det installerades också ny belysning och vattenkoppar. Alla tjurkalvar behålls och kastreras för att födas upp till slakt. Den nya gödselbehållaren gör att de kan lagra större mängder gödsel och därmed blir mindre beroende av att köpa in handelsgödsel. Det krävdes bra planering och struktur för att få allt på plats, och en hel del långa arbetsdagar. Byggnationerna har också skett under en tid när priserna för byggmaterial ökade drastiskt och därför blev det svårt att budgetera den totala kostnaden. Andreas berättar att han ändå är nöjd med resultatet och att de har varit delaktiga i bygget och försökt lösa det på bästa sätt.

Dikorna som fanns på gården såldes och i stället påbörjades efterforskningar vart de skulle kunna få tag i mjölkkor och rekryteringsdjur. De fick köpa omkring 35 djur från en besättning i Västerbotten som skulle avsluta sin mjölkproduktion och senare har även kvigor från ett antal olika gårdar i Norrbotten flyttat till Avans Lantbruk. De djur som köptes in var inte tillräckligt för att fylla alla platser i ladugården och det har dröjt innan de kvigor som köptes har kalvat in och börjat mjölka. Andreas beskriver att han är positivt överraskad över att korna funnit sig till rätta så fort och mjölkar på. För varje månad som går föds fler kalvar vilket leder till att mjölkkoplatserna fylls upp.

Vi pratar mycket om jordbrukets förutsättningar och hur viktigt det är med en levande landsbygd och bra och säker produktion av mat. Djuren är hjärtat i verksamheten och djur som mår bra lever längre och producerar bättre. Andreas betonar också att det är viktigt att fortsätta utvecklas och fundera över nästa steg i företaget. Det finns idag 46 liggbås för mjölkkor och redan nu finns planer på att utöka med omkring 10 liggbås till då roboten har kapacitet för fler mjölkande kor. Produktionen har inte nått de mål som är uppsatta ännu men det är tydligt att det går åt rätt håll.

I januari 2022 levererades den första mjölken från gården på över 30 år. Andreas berättar att han fått blandade reaktioner på deras satsning, vissa målar upp en dyster framtid för bönderna medan flera har kommit med glada tillrop och uppmuntring. Han själv har en stark övertygelse om att det ska gå att få till en bra produktion i gamla byggnader och hoppas kunna ge inspiration till andra som går i samma tankar.

Text och foto: Linnéa Åström, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fler artiklar - Norrbruk

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!