Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Investeringsstöd från 2023 - hur blir det?

En ny programperiod med förändrade stöd beräknas öppna för ansökningar den 3 januari 2023. En hel del känner vi igen medan annat förändrats. Några av förändringarna är dessa.

Stöd till jordbruksinvesteringar

Andelen stöd av investeringen blir 30 procent. Den som är under 40 år kan dock få upp till 40 procent. Stödtaket blir maximalt 3,5 miljoner i Norrbotten och Västerbotten och ansökan måste omfatta minst 200 000 kr i kostnader. Ansökningarna kommer i huvudsak att hanteras via beslutsomgångar med fasta ansökningsdatum. För att prioritera ansökningarna används urvalskriterier som ger poäng för olika delar i investeringen. Det finns också möjlighet för länsstyrelsen att göra utlysningar riktade mot vissa typer av investeringar eller branscher. Nytt är också att investering i begagnad utrustning kan få stöd, förutsatt att den inte tidigare är inköpt med stödmedel.

Startstöd

Du som är max 40 år kan söka stöd första gången du startar eller går in som ägare i en jordbruks- eller trädgårdsverksamhet. Även verksamhet som skalas upp till mer kommersiell nivå kan räknas. Du kan söka stöd både för heltid (som kan få 300 000 kr) och halvtid (som kan få 150 000 kr). För att få stöd krävs minst gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning eller arbetslivserfarenhet inom jordbruk eller trädgård motsvarande 12 månaders heltidsarbete.

Stöd till diversifiering

Den som driver ett lantbruksföretag kan få stöd för att investera i annan verksamhet än jordbruksverksamhet. Även närstående till den som driver lantbruksföretaget kan få stöd för sådan
verksamhet som bedrivs på samma plats som lantbruksföretaget. Stödnivån är 40 procent, stödtaket är 800 000 kr och ansökningarna ska omfatta minst 100 000 kr i kostnader.

Stöd till förädling

Här jobbar näringsdepartementet och Jordbruksverket fortfarande på en lösning och tills vidare kommer det nuvarande förädlingsstödet att hållas öppet. Det innebär att stödnivån är 40 procent och ansökningarna ska ha minst 100 000 kr i kostnader. I Västerbotten är högsta stödbelopp 600 000 kr- 1 600 000 kr, i Norrbotten är högsta stödbelopp 200 000€.

Stöd till andra landsbygdsföretag

Möjligheten för landsbygdsföretag som inte är diversifierande lantbruk eller företag som bedriver förädling har som det ser ut nu inga möjligheter att söka stöd via det som tidigare kallades
Landsbygdsprogrammet och nu heter Strategiska planen. Projektstöd till landsbygdsutveckling
De projektstöd som tidigare funnits för exempelvis investeringar inom idrott och fritid, kulturmiljöer och rekreation och turism kommer i sin helhet att hanteras av Leader. För att veta
vilka möjligheter som finns måste man höra av sig till det Leaderområde som man tillhör.

Investeringsstöd till butiker och drivmedel

Dessa stöd hålls öppna så länge det finns medel kvar hos det egna länet. Därefter upphör möjligheten att söka stöd hos Länsstyrelsen och det blir regionen som hanterar sådana stöd i
fortsättningen. Hör av dig till din länsstyrelse för att få reda på om det finns medel kvar att söka.

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!