Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

MatValet - ett helt nytt skolprogram!

två barn äter morotskaka

Om Sveriges gränser stängs hur smakar morotskakan då?

MatValet - ett helt nytt skolprogram som ska locka fler unga i Västerbotten att verka för en hållbar utveckling både i sin vardag och i sitt yrkesval!

Du som besökt ett science center har säkert blivit medveten om att det som kan vara svårt att uttrycka med ord blir mer begripligt om du får testa eller upptäcka något med flera sinnen. Det är utgångspunkten för skapandet av utställningen Matvalet med tillhörande skolprogram.

Utställningen invigdes den 26 april under pompa och ståt av landshövding Helen Hellmark Knutsson och Lotta Folkesson, LRF:s ordförande i Västerbotten, på science center Exploratoriet i Skellefteå. Sponsorer, regionala aktörer, intressenter och lokala matproducenter från Skellefteå med omnejd fick under dagen stifta bekantskap med högstadieelever från Lejonströmsskolan i Skellefteå, som entusiastiskt testade sina kunskaper både digitalt och i de interaktiva stationerna i utställningen. Eleverna såg särskilt nöjda ut efter de provsmakat den lokala maten, som dagen till ära serverades av producenterna själva.

Målet med de olika utmaningarna och uppgifterna är att fler unga i Västerbotten ska reflektera kring;

  • Spelar det någon roll var maten produceras?
  • Hur påverkas landskapet om jag väljer att äta mat som producerats nära?
  • Varför är det viktigt att vi alla äter upp den mat som produceras?
  • Vad är en pollinatör - varför är de så viktiga?
  • Om vi ska äta mer lokalt vem ska då producera maten?

Ett platsoberoende skolprogram som lockar till fler hållbara val

MatValet är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västerbotten, science center Exploratoriet, LRF Västerbotten och Universitets- och högskolerådets verksamhet "Den globala
skolan region Nord". MatValet, med alla sina delar, ska lära högstadieelever mer om hållbar matproduktion och konsumtion. Skolprogrammet är kopplat till läroplanen. Förutom den fysiska utställning på Exploratoriet science center i Skellefteå finns även ett digitalt material som kan användas av alla högstadieskolor i Västerbotten hemma i klassrummet. Skolor i länet som använder det digitala materialet är dessutom med och tävlar om en resa till utställningen. När fler
högstadiepedagoger i länet inser fördelen med att arbeta med hållbarhetsfrågor inom ett område som berör oss alla – för äta ska vi ju - så är förhoppningen att vi inom kort inte bara har fler unga medvetna konsumenter i länet utan också på sikt fler blivande matproducenter.

Varför behöver vi locka fler unga till branschen?

Sverige ska producera mer mat och en utmaning i det arbetet är att få fler unga att intressera sig för att arbeta i livsmedelskedjan. En målgruppsundersökning, som gjordes av Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA) och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i samband med projektet Grön Attraktionskraft, visade att den enskilt viktigaste orsaken till de ungas ointresse är att de har en vag och negativ bild av det gröna näringslivet. Kunskapen om utbildningar och arbeten inom det gröna näringslivet är också låg.

Många unga saknar också idag en naturlig kontakt med de livsmedelsproducerande näringarna. Det är en naturlig följd av urbaniseringen, som innebär att
allt färre växer upp med naturen och de biologiska processerna inpå knuten. Idag finns dock ett ökande intresse för hur den mat vi äter odlas och framställs. Det vittnar bland annat framväxten av gårdsförsäljning och intresset för närodlat om. Det är viktigt att öka intresset hos den unga generationen för livsmedelsproduktionen, eftersom de ska konsumera morgondagens livsmedel och i ökande omfattning arbeta med produktionen av maten.

Matkompassen - fler unga till branschen

Matkompassen – fler unga till branschen är ett samarbetsprojekt som finansierats av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Länsstyrelsen Västerbotten är projektägare och
har under två år samverkat tätt med science center Exploratoriet i Skellefteå, LRF Västerbotten och Universitets och högskolerådet verksamhet den Globala skolan region Nord. Ett flertal lokala företag har därutöver samverkat med Exploratoriet och möjliggjort utställningen och skolprogrammet.

MatValet, Exploratoriet Skellefteå Länk till annan webbplats.

Text: Stina Fernerud, Länsstyrelsen i Västerbottens län
Foto: Maria Bergmark

Fler artiklar - Norrbruk

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!