Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Restaureringen i Lövånger slutspurtar – i juni invigs Gärdefjärdens naturbetesmarker

Vybild över rastplats med vatten bakom.

Efter drygt två år med avverkning av skog, uppsättning av flera kilometer stängsel och nya besöksanläggningar börjar det bli klart i Gärdefjärdens naturreservat. I juni firar Länsstyrelsen Västerbotten de nya naturbetesmarkerna med en invigning för allmänheten.

Länsstyrelsen har lagt ner mycket arbete på att skapa öppna strandängar i Gärdefjärden och än finns det en del kvar att fixa. En sådan detalj är att återställa gångstråken efter att tunga maskiner kört på dem. Även om restaureringsprojektet gått fort har inte allt gått smidigt, bland annat har det varit dåligt med tjäle i marken och vattennivåerna har varit höga.

Sällan har vädrets makter varit med oss under arbetet, men nu hoppas vi på bra väder till invigningen, säger Hanna Johansson Jänkänpää på Länsstyrelsen Västerbotten som jobbat med restaureringen.

Betesdjur hjälper till med naturvården

Redan sommaren 2021 var de första djuren på plats i två av de nya hagarna. Det var en grupp får som betade vid Soldattorpet och över 60 fjällkor som släpptes i den största hagen på den norra sidan av sjön.

Fåren betade en stor del av säsongen och tog sig an slyet som kommit upp. I den stora hagen med fjällkor uppstod tyvärr en del problem. Hagen håller nu på att justeras, bland annat för att försöka ge djuren tillgång till fler torra områden. De övriga hagarna är färdigstängslade och kommer att tas i bruk i sommar av fyrfota naturvårdare som ska hålla landskapet öppet.

Bättre för fåglar och fågelskådare

Det senaste året har flera nya besöksanläggningar kommit på plats i naturreservatet: fågeltorn, gömsle och en utkiksplats för fågelskådning. Även där återstår en del fixande innan de kan bockas av som färdigställda.

Den upphöjda spången ut till gömslet ska få ett räcke. Själva gömslet ska få glasrutor och så småningom ytterligare en öppning mot strandängarna, berättar Johanna Reinoja Cunningham, förvaltare för Gärdefjärdens naturreservat på Länsstyrelsen Västerbotten.

Innan det är dags att inviga betesmarkerna kommer en ny fågelsäsong att starta. Tusentals flyttfåglar rastar i Gärdefjärden under våren på väg till sina häckningsområden. En del av fåglarna slår sig ner för att häcka i fjärden. Att Gärdefjärden är attraktiv för fåglar beror på de långgrunda, näringsrika strandängarna som har en rik och varierad växtlighet. Tack vare att trädbården nu tagits bort har landskapet öppnats upp. På så sätt blir området en ännu bättre plats för våtmarksfåglarna.

Betande djur och fåglar i Gärdefjärden, vad gäller?

  • Beträdnadsförbud gäller i delar av området under fåglarnas flytt- och häckningsperiod (1 april–15 juli). Se skyltar på plats eller Länsstyrelsens hemsida.
  • Markerade stigar, rastplatser och fågelskådningsanläggningar är alltid öppna för besökare.
  • Håll hunden kopplad, så den inte skrämmer vilda eller betande djur.
  • Du är välkommen att titta på djuren, men undvik att störa, mata eller gå in till dem.

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!