Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lekfullt lärande på Teknikens hus

Tre barn och en kvinna står på ett grönt fält med en ko och en kalv i plast. Ett barn sitter på kon.

Intresset för lokalt och hållbart producerad mat växer stadigt. Inte minst i skol- och utbildningssammanhang har frågan om hur och var maten produceras blivit allt viktigare. Denna vilja att synliggöra livsmedelskedjan visar sig också på science centers.

I Luleå har Teknikens hus byggt och satt upp utställningen MatRätt. Utställningen invigdes i december och riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern. I Skellefteå är Exploratoriet i färd med att konstruera utställningen och skolprogrammet MatValet. Den riktar sig till lite äldre barn i högstadieålder, invigning kommer att ske i slutet av april.

Redan i entrén till Teknikens hus syns det att något har hänt, en över 6 meter hög morot har vuxit upp ur golvet. Inne i utställningen kan barn och andra besökare utforska vad ett morotsfrö är och vad det behöver för att gro. Det går också att besöka lantgården ”Nästgårds” och där bekanta sig med gårdens djur, såsom kor, grisar och höns. I mejeriet går det att följa hur mjölk förädlas till smör, grädde, fil och ost. Genom att vrida på kranar och ändra flöden kan barnen upptäcka vad som behöver göras för att tillverka olika mejeriprodukter, exempelvis tillsätta bakterier för att framställa fil.

Inne i utställningen kan de via en ”apparat” få uppdragskort. Korten talar om vad de kan göra för att ladda sitt kort med poäng som de kan handla för i matbutiken. De får då ett kort med ett uppdrag som ska utföras. Ett exempel på uppdrag kan vara att gå till bikupan och där sätta ägg – larv - puppa – arbetsbi på rätt ställe. Ett annat uppdrag kan vara att pussla ihop olika styckade detaljer av en gris.

Lite längre in i utställningen ligger matbutiken ”Gyllene snittet”. Där kan barnen leka affär och utföra olika butikssysslor som att fylla på varor i hyllorna eller träna sina matematikkunskaper genom att jobba i kassan. När barnen handlar i butiken kan de leka fram förmågan att göra medvetna val. –Vad ska jag handla? Ska jag handla utländska, svenska eller norrbottniska varor? De får då miljöpoäng enlig ett färgsystem rött - gult - grönt, där grönt är låg miljöpåverkan. När de gör gröna val kan det komma upp en kommentar "Bra jobbat! – Handla mer lokalproducerat så får vi en bättre miljö!" Om de har gjort ett rött val, exempelvis handlat en avokado kan det komma upp information om hur långt den har transporterats och vilken mängd vatten som har förbrukats. Efter matbutiken finns en matlagningshörna där det finns kastruller, vispar, skålar och diverse annan köksutrustning. Det finns även utklädningskläder att låna, såsom förkläden och kockmössor.

Utställningen MatRätt följer hela kretsloppet från jord till bord och lyfter Norrbottens unika förutsättningar för matproduktion. I denna lekfulla miljö inspireras barnen till att se sin egen roll och här väcks engagemang och tankar kring vad som idag är hållbara val. Utställningen är utformad i samarbete med Coop Norrbotten, Norrmejerier, Nyhléns Hugossons, Klöverbergsgården och Längmanska företagarfonden. Länsstyrelsen och Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat har fungerat som bollplank under planerandet. Norrbotten har en låg försörjningsförmåga när det gäller livsmedel och det övergripande syftet med utställningen, att skapa medvetna norrbottningar, ligger helt i linje med både den tidigare och den nu gällande
strategin.

Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat, arbetar aktivt med att hjälpa skolor att undervisa om kost hälsa och hållbarhet. Under de senaste åren har flera delprojekt genomförts. Exempelvis har läromedel avsett för lärarutbildning utvecklats. I samarbete med Teknikens hus har utlåningsboxar som innehåller grundläggande material för matförädling tagits fram. Bland annat innehåller lådorna en kvarn för att mala mjöl och en separator för att separera mjölk. Lådorna kan kostnadsfritt lånas av de skolor som är anslutna till Teknikens hus nätverk. De skickas då via fraktfirmor ut till länets skolor. En vanlig och eftertraktad aktivitet i samband med att skolklasser besöker utställningen MatRätt är att barnen får mala mjöl, baka bröd, kärna smör, ysta ost, och så klart, kalasa på den egenproducerade maten.

Det utforskande arbetssättet som science center kan bidra med fyller en viktig funktion för barns och ungdomars lärande. Genom att arbeta praktiskt och ”hands on” som Teknikens hus och andra science center gör, blir det ett viktigt komplement till skolans vanliga undervisning. Genom att experimentera, laborera och ”göra med händerna” införlivas kunskapen på ett mer kvalitativt sätt än om endast teoretisk information finns att tillgå.

Linda Ökvist som är pedagog på Teknikens hus beskriver att utställningen MatRätt har blivit en succé. Det är påtagligt att barnen stannar längre i denna utställning än i övriga. Dels kan det bero på att det är en ny och stor utställning men Linda tror att det också beror på att utställningen bygger på nytänkande och nya uttrycksätt. ”Mjuka värden” kommuniceras i betydligt högre grad än vad som brukar vara vanligt på science centers. Eftersom barnen uppehåller sig länge i utställningen finns det också möjlighet att fånga uppmärksamheten hos medföljande vuxna. Det finns därför i anslutning till utställningen informationstavlor med fakta som kan vara lättare för en vuxen att ta till sig. Om man lyckas nå både barn och vuxna så finns det bra förutsättningar att matfrågan kan fortsätta att vara ett viktigt samtalsämne även efter besöket.

På frågan om intresset för mat och matproduktion är en tillfällig trend svarar Linda att så är det inte.

–Många faktorer, bland annat pandemin har ju verkligen, på lång sikt, öppnat upp våra ögon för hur viktigt det är att vi får högre försörjningsgrad av livsmedel och att matproduktionen sker på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt. Det tycker
jag också att många vuxna säger när man pratar om mat. När vi är i utställningen och mammor, pappor, mor och farföräldrar står där, så kommer ofta kommentaren att det är så viktigt att vi handlar mat härifrån, för blir det kris på riktigt, så kan vi annars få det svårt. Därför måste vi vara beredda att betala lite mer för närproducerad mat.

Text: Gunnar Jonsson, Länsstyrelsen i Norrbottens län
Foto: Teknikens hus

Fler artiklar - Norrbruk

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!