Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora Mu satsar mot framtiden

flera brunvita kor ligger på rent spån i en ladugård

I den nya delen av stallet går rekryteringsdjur och sinkor av typen SRB, svensk rödbrokig boskap. De flyttade in i januari och det finns fortfarande plats för fler djur.

Det är en vacker marsdag med sol och endast någon minusgrad i luften när vi styr mot Svartbyn utanför Överkalix där familjen Persson/Liljebäck under flera generationer bedrivit mjölk- produktion. Vi är nyfikna på mycket. Hur har företaget gjort för att genomföra ett lyckat generationsskifte? Hur har det gått att flytta in i det nya större stallet? Och vilka tankar har man kring sitt företag i den situation som världen just nu befinner sig i?

Vi har stämt träff med Johan Liljebäck som är företagets yngre delägare. Mottagandet
blir lite hastigt eftersom vi möts av Johan som rusar efter en magnet samtidigt som han hojtar åt vårt håll att

— Elektrikern har tappat ett verktyg i kulverten!

Renare, billigare och mindre arbete

När Johan kommer tillbaka blir det naturligt att börja samtalet med hur det gått med den nya satsningen, en utbyggnad för rekryteringsdjur och sinkor som gett plats för fler mjölkkor och ytterligare en robot. Johan berättar att man kunde flytta in i januari i år.

— Allt har blivit extremt lättskött. Nu har vi alla djur inne i samma byggnad och flödet i
systemet är bra. Tidigare hade vi ungdjur och sinkor kallt på djupströbädd men nu har vi byggt liggbås för kvigor från 6 månader och uppåt i isolerat stall. Djuren håller sig renare, det blir betydligt lägre strökostnad och kräver mindre arbetsinsats.
Vi har plats för 140 årskor. Vi har 100 nu men vi har köpt in en del djur och vi har rekrytering på gång, fortsätter han. Vi använder könssorterad sperma för att få kvigor från de bästa korna och den sämsta gruppen semineras med könssorterad köttras för att få tjurkalvar.

Johan Liljebäck i blå arbetskläder.

Johan Liljebäck, Stora Mu i Överkalix.

Delaktighet mellan generationerna

Gården har en renodlad SRB-besättning och har vuxit i omgångar. Bert Persson och Karin Liljebäck har tillsammans drivit gården sedan 1970-talet med ungefär 30 mjölkande kor. Runt 1985 gjordes en större renovering och 2010 byggde man ut och satsade på lösgående djur och en mjölkrobot. Sonen Johan har utbildat sig till lantmästare och äger nu halva företaget. Man är fyra som arbetar tillsammans: Johan, Karin, Bert och Lars Jönsson som är anställd.

Det är viktigt att den äldre generationen släpper in de yngre i tid och låter oss vara med i företaget och vara delaktiga i besluten för framtiden, säger Johan. I och med den senaste ombyggnaden har verksamheten ökat till det dubbla.

Flexibilitet och kapacitet ger bättre effekter

Foderutrymmet placerat i mitten

Foderutrymmet i mitten av byggnaden.

— Vi har varit noga med att aldrig bygga fast oss och att vara flexibla. Vi placerade till exempel foderutrymmet bredvid stallet när vi byggde ut 2010 istället för att lägga det i kortändan. Då blev det enkelt att bara förlänga byggnaden när vi ville växa.

Att helt gå över till plansilo är också ett sätt att vara mer flexibel samtidigt som vi får en jämnare foderkvalitet, fortsätter han. I nära anslutning till lagården ligger ett antal stora plansilofack. Vi har god kapacitet och vi slipper köpa in balplast och vara beroende av att köpa tjänster. En stor lagringskapacitet för gödsel är också viktigt.

— Vi kan anpassa spridningen efter växtligheten och behöver inte tömma tidigt på våren eller sent på hösten, utan sprider när det ger mest effekt istället.

Målet: 14 000 liter per ko

En röd ladugårdsbyggnad där det står en vit skylt med Stora Mu. Intill står en hög silverfärgad tank.

Mjölksilon utanför byggnaden ger flexibilitet inne.

När vi frågar om det finns några nya planer så funderar Johan ett tag.

— Vi har ju precis satsat och börjat landa i den här investeringen. Men vi vill nog fortsätta genom att bli riktigt bra på det vi gör – mjölken. Målet är att nå en snittproduktion på 14 000 liter per ko och år.

Tack vare en mjölksilo som står utanför mjölkrummet kunde vi öka produktionen utan att bygga om mjölkrummet också. I mjölkrummet finns nu bara en mellanlagringstank som behövs för att ta hand om den mjölk som kommer från roboten under tiden silon diskas.

Fakta om SRB

SRB är förkortningen för Svensk Rödbrokig boskap eller Svensk Röd och vit boskap. SRB har något sämre produktionsförmåga men har bättre fett- och proteinhalter än svensk låglandsboskap samt har bättre fertilitet och hälso- egenskaper såsom god juverhälsa och lätta kalvningar. De är motståndskraftiga och hållbara kor.

Markkrävande verksamhet

Att växa mer skulle kräva mer mark och det är en begränsande faktor just nu.
2019 investerade de i en dräneringsplog som blev en lyckad satsning för att skapa mer åkermark och hittills har de lagt ner 15 kilometer dräneringsslang. Plogen som från början var tänkt att användas som en engångsinsats har visat sig fungera så bra att den kommer att behållas.

Nu kan marker, allteftersom det finns tid och behov, underhållas och göras mer produktiva. Att göra om skog till åker innebär en större process då det tar några år med insatser såsom avverkning, stubbfräsning och kalkning innan marken kan börja tas in i produktion. Johan berättar att de 2015 la om drygt 8 hektar skog till åker och mer är på gång eller ligger i planen att rustas eller nyodlas.

När vi besöker gården är det en vecka sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina och redan innan dess var oron för de skenande priserna stor i branschen. Trots de mörka molnen känns det som att företaget har en strategi och en framtidstro.

Satsningar kan kapa kostnader

— Kraftfoder är dyrare än konstgödsel, funderar Johan, och att spara kortsiktigt kan bli dyrt i längden. Vi tror inte man kan spara sig ur detta. Det gäller att kunna härda ut och tro på att vi i slutänden, eller inom ett halvår eller så, kommer att få ersättning för de
ökande omkostnaderna. Om vi skulle satsa på någon ny investering just nu så skulle nog det bästa för vårt företag vara att försöka kapa mer av våra kostnader genom att satsa på elproduktion från biogas, avslutar Johan.

Stora Mu i siffror

  • Investerat 2021, 11 miljoner, utökning till 140 årskor, två VMS mjölkrobotar.
  • SRB-besättning som avkastar 13200 kg ecm/år.
  • Brukar 165 hektar åker, 570 hektar produktiv skog.

Stora Mu är en av LRF:s besöksgårdar i Norrbotten. Hit kan förskole- eller skolklass, arbetsplats eller förening åka för att träffa Stora Mu och djuren samt få veta mer om hur jordbruk fungerar. Om du är intresserad kontaktar du själv gården och bestämmer datum och tid.

Text: Anja Weinz, Länsstyrelsen i Norrbottens län
Foto: Åsa Jonsson, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fler artiklar - Norrbruk

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!