Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information och aktuellt om SAM-ansökan 2022

God fortsättning! Ett nytt år innebär en ny SAM-period. Här kommer en del nyheter och aktuellt om SAM och jordbrukarstöden.

Ansökningsperiod SAM 2022

Du gör som vanligt din SAM-ansökan i e-tjänsten SAM Internet. Du loggar antingen in med Mobilt bank-ID eller ger fullmakt åt någon att logga och göra ansökan åt dig.

SAM-internet öppnar den 9 februari 2022.
Sista ansökningsdag är 13 april 2022.

Efter den 13 april finns möjlighet att lämna in försenad ansökan i 25 arbetsdagar. Då görs 1 % avdrag på stöden för varje arbetsdag som ansökan kommer in försent. Efter 25 dagar stänger SAM Internet för nya ansökningar och efter det går det bara att göra ändringar i en redan inskickad ansökan. Sista ändringsdag för utökningar är 15 juni 2022.

SAM-ansökan och SAM Internet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Använd med fördel sökfunktionen och sök efter ”SAM” eller ”SAM Internet”.

Förberedelser

Helt nya kunder behöver kontakta Länsstyrelsen för att få ett kundnummer. Du behöver veta vilka stöd du ska söka när du fyller i uppgifterna i SAM Internet. Läs på om de olika stöden och deras villkor på Jordbruksverkets webbplats.

E-legitimation ett måste

Logga in i SAM Internet med din e-legitimation. Datorn behöver ha tillräcklig internetanslutning och någon av de rekommenderade webbläsarna Google Chrome, Microsoft Egde eller Firefox. SAM Internet är inte anpassad för mobiltelefoner eller
surfplattor.

Fullmakt

Om någon annan ska göra ansökan åt dig, eller om du har aktie- eller handelsbolag behöver du ge fullmakt till den som representerar dig. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida, sök på Fullmakt för SAM Internet. Kom ihåg att söka utbetalning för alla stöd
innan sista ansökningsdag. Om du skickar in din SAM-ansökan i tid, men sedan lägger till en stödform (till exempel hotade husdjursraser) efter sista ansökningsdag
(+ 25 arbetsdagar) kommer just den stödformen att avslås då den kommit in för sent. Gå därför igenom ansökan i tid och fundera över vilka stöd som du tänkt söka.

Stödrätter

Om du helt saknar stödrätter och därför ska köpa eller hyra stödrätter måste den överföringen göras senast sista ansökningsdag. Överföringen görs på Mina sidor. Ansökan om stödrätter från nationella reserven görs i SAM Internet. Observera att det finns förslag på att stödrätterna ska tas bort, när den nya jordbrukspolitiken införs 2023.

Kompensationsstödet

Om du sökt kompensationsstöd så innebär det att du ska skörda/ta bort grödan. I detaljrutan i SAM Internet kan du se vilka skiften du sökt kompensationsstöd på.

Viktigt att gå igenom Översikt

Läs igenom alla observationer och varningar under ”Översikt” innan ansökan skickas in. Har du glömt söka kompensationsstöd för djur kan det innebära förlust av stora pengar jämfört med året innan. Är du osäker på vad din varning innebär, så kontakta Länsstyrelsen.

Om du överlåtit mark till någon annan måste både skiften och block tas bort ur din ansökan. Länsstyrelsen kommer annars att utreda vem som har förfoganderätten över den och begära in ett svar. Om du inte har rättat ansökan och det visar sig att du inte har förfoganderätt, kan det innebära att du får extra avdrag på din utbetalning.

Kontrollera sammanställning

Längst ner i "Översikt" finns ett avsnitt som heter ”Sammanställning”. Där får du en överblick av alla uppgifter för varje stödform. Hur mycket areal som är sökt och vilka stöd som är sökta. Kontrollera att detta stämmer. Om inte, saknas skiften eller block? Har du sökt kompensationsstöd på all mark som du tänkt? Är din eko-areal med?

Skicka in

När du är klar och trycker på "Skicka in"-knappen så är det viktigt att läsa rutan som visas och den information som står i punktform. När du gjort din SAM-ansökan är det viktigt att kontrollera att dina uppgifter är korrekt ifyllda. Kom ihåg att det är du som är ansvarig för att ansökan kommer in i tid och är korrekt.

Ska du ta över verksamheten eller marken från ett annat jordbruksföretag?
Kom ihåg att föra över stödrätter och anmäl övertagande av eventuella
åtaganden. Mer information om regler för överlåtelser hittar du på:

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Nyheter i SAM Internet 2022

En nyhet i SAM Internet är att du själv kommer lägga till kartblad innan du ritar block och skiften. Tidigare beställdes kartblad hos Länsstyrelsen. Gå in i block- och skiftesfliken och lägg själv till de aktuella kartbladen. Observera att kartbilden automatiskt kommer att vara panorerad till ditt län. Om du söker mark i ett annat län behöver du flytta på kartbilden.

Nya regler för ekologisk produktion 2022

Du som vill börja med ekologisk primärproduktion ska från och med den 1 januari 2022 anmäla det till Jordbruksverket. Du anmäler din verksamhet på blanketten "Anmälan till certifieringssystemet ekologisk produktion". Efter att du har anmält din verksamhet behöver du skicka ansökan om certifiering till ett godkänt kontrollorgan. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om nya regler för ekologisk produktion.

Fortsatt förlängningsår för åtaganden 2022

Även i år är det ett så kallat förlängningsår inför den nya programperioden 2023. Detta innebär att ansökningsmöjligheterna kommer vara desamma som 2021. Det är framförallt åtaganden för betesmarker och slåtterängar, ekologisk produktion, omställning till ekologisk produktion samt restaurering som påverkas av förlängningsåren.

Samtliga nya åtaganden för betesmarker och slåtterängar samt ekologisk produktion och omställning för ekologisk produktion är ettåriga. Inga nya restaureringsåtaganden beviljas.

Det går att lägga till mark i befintliga åtaganden för betesmarker och slåtterängar, men inga nya komplement beviljas till den nya marken, inte heller på utökningar. Det går däremot att förlänga befintliga åtaganden med komplement i ett år.

Om du lägger till mark till ditt befintliga åtagande för betesmarker och slåtterängar kommer den marken att få samma åtagandeperiod som resten av åtagandet, men med lägre ersättning för den tillagda marken, i och med att inga komplement beviljas. Vid överlåtelser beaktas även åtagandeperioden för det åtagande som övertas.

Nyhet om intyg till ung jordbrukare

Juridisk person som söker stöd till unga jordbrukare ska skicka in ett underlag som visar vem som äger företaget och hur ägandet är fördelat. Underlaget ska vara inkommet senast sista ansökningsdag för att ansökan ska
räknas som inkommen.

Det nya är om juridisk person har sökt stöd till unga jordbrukare förut och ägarfördelningen är samma som föregående år, så kan det bekräftas i ansökan att tidigare inskickat underlag fortfarande gäller. Detta gör ni under Övriga upplysningar. Glöm inte att söka själva stödet under Övriga uppgifter.

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!