Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Djur- och tvärvillkorskontroller

Länsstyrelserna utför registerkontroller av nötkreatur, får och getter samt grisar av smittskyddsskäl. Vi ska kunna säkerställa att djuren kan spåras och därmed att människor och djur kan skyddas ifall det sker ett smittoutbrott. När vi besöker dig kontrollerar vi därför att dina djur är korrekt märkta, journalförda och rapporterade till djurregistret.

Om du söker jordbrukarstöd används även kontrollerna för att säkerställa att du får rätt ersättning, då reglerna kopplade till märkning, journalföring och rapportering av djuren är så kallade tvärvillkor. Tvärvillkor är regler som du som söker jordbrukarstöd ska följa. Om det upptäcks avvikelser kan det leda till tvärvillkorsavdrag på dina jordbrukarstöd. De allra flesta avdragen beror just på brister i märkning och rapportering. Med bra rutiner kan du undvika avdrag. Här har vi skrivit några stödpunkter som kan vara till din hjälp.

Nötkreatur

  • Har du märkt djuren? Kalvar ska märkas med två öronbrickor senast 20 dagar efter födseln. Om ett djur tappar en eller två brickor, lägg en beställning på ersättningsbrickor och märk djuret snarast när du fått hem brickorna. Innan du fått hem ersättningsbrickan kan du använda en reservbricka du skrivit ID-numret på själv. Kom ihåg att en reservbricka endast får användas om djuret har en original- eller ersättningsbricka i ena örat. Har djuret enbart reservbricka räknas den som omärkt. Om du haft kontroll där vi påträffat felmärkta djur - kom ihåg att beställa ersättningsbrickor senast dagen efter kontrollen.
  • Har du rapporterat djuren? Alla händelser i besättningen ska rapporteras in till CDB senast 7 dagar efter att händelsen inträffat. Om du inte använder CDB-internet utan istället har en stalljournal ska händelserna föras in i den. Händelserna som förs in i journalen ska även skickas till CDB inom sju dagar.

Får och getter

  • Har du märkt djuren? Lamm ska märkas med minst en öronbricka senast 6 månader efter födseln eller innan förflyttning. När djuret blir 12 månader ska det märkas med en öronbricka i vardera örat. Beställ ersättningsbricka direkt om du märker att ett djur tappat en bricka och märk djuret snarast när du fått hem brickorna. Har djuret enbart reservbrickor räknas den som omärkt.
  • Har du journalfört djuren? Journalför djuren i en stalljournal senast 48 timmar efter att en händelse inträffat. Födslar ska journalföras senast i samband med märkning. Stalljournalen kan vara i valfritt format, så länge alla uppgifter som finns i Jordbruksverkets stalljournal finns med.
  • Har du rapporterat djuren? Varje år vid årsskiftet ska du rapportera hur många får och/eller getter du har till får- och getregistret. Du ska även rapportera förflyttningar till förflyttningsregistret senast 7 dagar efter flytt. Förflyttning ska rapporteras både när du tagit emot och skickat får eller getter. Får och getter ska alltid åtföljas av ett förflyttningsdokument. Du som tagit emot får eller getter ska spara förflyttningsdokumentet i minst 3 år.

Grisar

  • Har du märkt djuren? Grisarna ska märkas med öronbrickor eller tatuering senast 9 månader efter födseln eller innan förflyttning.
  • Har du journalfört djuren? Alla djur i din besättning ska journalföras i en stalljournal. Stalljournalen kan ha valfritt format, så länge alla uppgifter som finns i Jordbruksverkets egna stalljournal finns med. Nya händelser ska journalföras senast 48 timmar efter att de inträffat. Spara journalen i minst 3 år.
  • Har du rapporterat förflyttade grisar?
    Om du tar emot grisar ansvarar du för att anmäla förflyttningen till Jordbruksverkets grisregister inom 7 dagar. Med grisarna ska även ett förflyttningsdokument följa med. Du som tar emot grisarna ska spara det i minst 3 år.

Kontakt

Norrbruk

Tipsa oss gärna om intressanta företag, projekt eller satsningar!